Історія інформатики Public

  • Email
  • Share
  • Contributors
  • Close Course

Навчальна дисципліна передбачає вивчення теоретичних основ розвитку обчислювальної техніки та інформаційних технологій, зокрема, основних етапів розвитку обчислювальної техніки, еволюцію покоління електронних обчислювальних машин, передових технологій розвитку комп’ютерної техніки, перспективних напрямків розвитку обчислювальної техніки, Інтернет-технологій, етапів розвитку мов програмування та винаходів вчених у процесі розвитку комп’ютерної техніки та інформаційних технологій

Tags No tags specified