PIerwszy kurs Public

  • Email
  • Share
  • Contributors
  • Close Course

Trening

Tags No tags specified

Module Information

Kompetencje rady pedagogicznej [STAN PRAWNY NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2017 R.]   Zapis [RS] oznacza, iż rada pedagogiczna podejmuje decyzje w przypadku, gdy nie ma w szkole lub placówce rady szkoły lub placówki albo w przypadku w przypadku szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne tak jest postanowione w statucie szkoły lub placówki Zapis [RR] oznacza, iż rada pedagogiczna podejmuje decyzje w przypadku szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców albo w przypadku szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne tak jest postanowione w statucie szkoły lub placówki[1]   [1] Rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców określa Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. Nr 157, poz. 1101; z 2009 r. Nr 132, poz. 1087)
Show less