Please wait - loading…

Perífrasis verbals (Àlex Lluch)

Description

Activitats perífrasis verbals
Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch almost 8 years ago
163
1

Resource summary

Question 1

Question
Deus preparar la prova abans del dissabte
Answer
 • Possibilitat: no cal corregir
 • Obligació: HAS DE preparar la prova abans del dissabte.
 • Dubte: no cal corregir

Question 2

Question
Serien les huit aproximadament
Answer
 • Probabilitat / dubte: DEVIEN SER les huit aproximadament
 • Obligació: HAN DE SER les huit aproximadament
 • PERFECTIU: no cal corregir

Question 3

Question
Tenim que col·laborar en la campanya contra la fam
Answer
 • Obligació: no cal corregir
 • Obligació: HI HA QUE COL·LABORAR en la campanya contra la fam
 • Obligació: HEM DE COL·LABORAR en la campanya contra la fam

Question 4

Question
Deu de ser molt tard, no hi ha ningú pel carrer
Answer
 • Probabilitat / dubte: DEU SER molt tard, no hi ha ningú pel carrer
 • Probabilitat / dubte: no cal corregir
 • Possibilitat: HA DE SER molt tard, no hi ha ningú pel carrer

Question 5

Question
S’ha d’esforçar en les proves físiques
Answer
 • Obligació: està correcta
 • Obligació: Es TÉ QUE ESFORÇAR en les proves físiques
 • Dubte: no cal corregir

Question 6

Question
Hi ha que ajudar els nostres amics
Answer
 • Obligació: no cal corregir
 • Obligació: TENIM QUE AJUDAR els nostres amics
 • Obligació: CAL AJUDAR els nostres amics

Question 7

Question
Deuen de ser molt rics, perquè no treballen mai
Answer
 • Probabilitat / dubte: TENEN QUE SER molt rics, perquè no treballen mai
 • Probabilitat / dubte: DEUEN SER molt rics, perquè no treballen mai
 • Probabilitat / dubte: no cal corregir

Question 8

Question
Tinc que millorar la cal·ligrafia
Answer
 • Obligació: no cal corregir
 • Obligació: DEC MILLORAR la cal·ligrafia
 • Obligació: HE DE MILLORAR la cal·ligrafia

Question 9

Question
No PODEM ASSISTIR a la vostra festa.
Answer
 • Aspectual de possibilitat
 • Modal d’obligació
 • Modal de possibilitat

Question 10

Question
HEM DE RESOLDRE el problema correctament.
Answer
 • Modal d’obligació
 • Aspectual de valor perfectiu
 • Modal de dubte o probabilitat

Question 11

Question
Encara ESTAN ESTUDIANT per a la prova.
Answer
 • Aspectual de valor progressiu
 • Aspectual de valor perfectiu
 • Aspectual de valor duratiu

Question 12

Question
L’entrada DEU COSTAR cinc euros.
Answer
 • Modal de dubte o probabilitat
 • Aspectual de probabilitat
 • Aspectual de valor perfectiu

Question 13

Question
CAL ESTUDIAR els pros i els contres de la decisió
Answer
 • Aspectual de valor perfectiu
 • Modal de possibilitat
 • Modal d’obligació

Question 14

Question
El fred COMENÇÀ A GELAR les canonades
Answer
 • Aspectual de valor progressiu
 • Aspectual de valor perfectiu
 • Modal de valor progressiu

Question 15

Question
La feina ESTÀ ACABADA a l’hora
Answer
 • Aspectual de valor perfectiu
 • Aspectual de valor duratiu
 • Modal de possibilitat

Question 16

Question
No CALIA FER aquesta festa
Answer
 • Aspectual d'obligació
 • Modal d’obligació
 • Modal de de dubte

Question 17

Question
Digues de quina classe és la següent perífrasi: "Deu ser estranger"
Answer
 • d’obligació
 • probabilitat
 • duratiu

Question 18

Question
Digues de quina classe és la següent perífrasis: "Hem d'eixir a les sis del matí"
Answer
 • probabilitat
 • d’obligació
 • duratiu

Question 19

Question
Digues de quina classe és la següent perífrasis: "Anava caminant a poc a poc per la serreta"
Answer
 • duratiu
 • d’obligació
 • probabilitat

Question 20

Question
Assenyala quina classe de perífrasis verbal és la següent: "Cal arribar a l’hora"
Answer
 • de possibilitat
 • d'obligació
 • de dubte

Question 21

Question
Assenyala quin tipus de valor de perífrasis és: "seguia parlant amb el seu company"
Answer
 • valor progressiu
 • valor perfectiu
 • valor duratiu

Question 22

Question
Assenyala quin tipus de valor de perífrasis és: "Ha arribat a temps"
Answer
 • valor progressiu
 • valor perfectiu
 • valor duratiu

Question 23

Question
Assenyala quin tipus de valor de perífrasis és: "Comença a refrescar"
Answer
 • valor progressiu
 • valor duratiu
 • valor perfectiu
Show full summary Hide full summary

Similar

Ita-B1-Poseidonia
Diego Borghetto
Pronoms febles 01: Presentació (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Temps dels Verbs
Silvia Soteras Gibert
Repàs dels verbs: 1a conjugació (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Modal verbs Flashcards
Victoria Elena Fernández Pareja
Deutsch - B1 - Grammatik - Liste der Verben mit Präpositionen
Sandra PlaGo
Past Simple of Irregular Verbs
Ana María Lara díez
Classes de paraules: pronoms, adverbis, preposicions, conjuncions i interjeccions (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Irregular verbs
Xaqueline Castillo
Anàlisi de frases valencià 2 (Àlex Lluch)
Álex Lluch