2n ESO. CRV, Atribut i C Pred

Description

Preguntes tipus test sobre la identificació de l'atribut, CRV i C Pred
Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago More Less
Álex Lluch
Created by Álex Lluch about 9 years ago
Àlex Lluch
Copied by Àlex Lluch about 9 years ago
22
0

Resource summary

Question 1

Question
Completa les oracions següents amb un complement de règim verbal: Manel s'ha oblidat ________ portar l'ordinador
Answer
 • de
 • a
 • en

Question 2

Question
Carme jugava _________ cartes tots els dies (CRV)
Answer
 • a
 • de
 • en

Question 3

Question
Joan s'ha acostumat _____ la bona vida (CRV)
Answer
 • de
 • a
 • per

Question 4

Question
Els alumnes ES QUEIXAVEN ______ les notes
Answer
 • a
 • de
 • per

Question 5

Question
Maria creu _____ els fantasmes
Answer
 • en
 • a
 • per

Question 6

Question
Els científics ES DEDICAVEN _____ la investigació
Answer
 • a
 • en
 • per

Question 7

Question
El _______________________________ és un sintagma preposicional introduït per una preposició exigida pel verb (Francesc parla DE FUTBOL; Juguem AL PARXÍS)
Answer
 • Atribut
 • Complement de Règim Verbal
 • Complement Circumstancial
 • Complement Predicatiu

Question 8

Question
L'_______________________ és un sintagma nominal o adjectival que acompanya els verbs copulatius (ser, estar, semblar o paréixer) i completa el significat del subjecte, amb qui concorda en gènere i nombre (La classe és MOLT DIVERTIDA; El teu amic era EL CANTANT)
Answer
 • Atribut
 • CRV
 • CC
 • C Pred

Question 9

Question
El _______________________ és un sintagma nominal, adjectival o preposicional que apareix amb verbs no copulatius i que concorda en gènere i nombre amb el subjecte (Esther camina TRANQUIL·LA)
Answer
 • Atribut
 • CRV
 • C Pred

Question 10

Question
La substitució de l’_____________ depén: si és un S Adj o un SN indefinit, se substitueix per ho; si és un SN definit, se substitueix per el, la, els, les (La classe ho és; El teu amic l’era)
Answer
 • atribut
 • CRV
 • C Pred

Question 11

Question
La substitució del ____________ depén de la preposició: si és de, se substitueix pel pronom en; si és qualsevol altra preposició, se substitueix per hi (Francesc en parla; Juguem-hi)
Answer
 • atribut
 • CRV
 • C Pred

Question 12

Question
La substitució del ____________ es fa sempre amb el pronom hi (Esther hi camina)
Answer
 • CRV
 • atribut
 • C Pred

Question 13

Question
Marta es preocupa massa...
Answer
 • a la producció industrial
 • de les muntanyes
 • pels seus germans
 • a les causes justes
 • en el pitjor

Question 14

Question
Josep sempre pensa...
Answer
 • a la producció industrial
 • de les muntanyes
 • pels seus germans
 • a les causes justes
 • en el pitjor

Question 15

Question
Cal contribuir...
Answer
 • de les muntanyes
 • pels seus germans
 • a les causes justes
 • en el pitjor

Question 16

Question
A Julià li agrada parlar...
Answer
 • a la producció industrial
 • de les muntanyes
 • pels seus germans
 • a les causes justes
 • en el pitjor

Question 17

Question
Ara han decidit dedicar-se...
Answer
 • a la producció industrial
 • de les muntanyes
 • pels seus germans
 • en el pitjor
Show full summary Hide full summary

Similar

Pronoms Febles
Àlex Aquilina
2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
2n ESO. CRV, atribut i Complement Pred
Álex Lluch
2n ESO. CRV, Atribut i C Pred_1
Àlex Lluch
2n ESO. CRV, Atribut i C Pred (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. CRV, Atribut i C Pred (Àlex Lluch)
Eugenia Monserrat Benages
Pronominalització de l'atribut (Pràctica 7) -Àlex Lluch-
Àlex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
3r ESO. Pronominalització del CD
Àlex Lluch
Anàlisi de frases valencià 2 (Àlex Lluch)
Álex Lluch