Podnikovka 2.2

Question 1 of 9

1

Koeficient celkového využití výrobní kapacity vypočteme :

Select one of the following:

 • jako součin využitého časového fondu v hodinách a kapacitní normy pracnosti (výkon v naturálních jednotkách za 1 hodinu)

 • jako maximální možný objem produkce dosažitelný výrobní jednotkou za určité období

 • jako podíl skutečného objemu výroby a výrobní kapacity

 • jako podíl plánovaného objemu a výrobní kapacity

Question 2 of 9

1

Koeficient celkového využití výrobní kapacity získáme jako:

Select one of the following:

 • součet koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity

 • rozdíl koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity

 • podíl koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity

 • součin skutečné doby provozu stroje a skutečného výkonu za hodinu

 • součin koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity

Question 3 of 9

1

Kalendářní časový fond je dán:

Select one of the following:

 • Skutečným počtem pracovních dní v roce

 • skutečným počtem pracovních dní v daném roce a po odečtení celozávodní dovolené a plánovaných prostojů

 • počtem dní v roce (v nepřestupném roce 365, v přestupném 366)

 • skutečným počtem pracovních dní v daném roce a po odečtení celozávodní dovolené

 • počtem dní v roce při započtení všech plánovaných prostojů

 • počtem dní v roce při započtení svátků, prostojů a celozávodní dovolené

 • počtem dní v roce při započtení všech prostojů

 • počtem dní v roce při započtení celozávodní dovolené

 • počtem dní v roce při započtení svátků

Question 4 of 9

1

Výrobní kapacitu nestanovujeme:

Select one of the following:

 • v naturálních jednotkách, např. kusech za jednotku času.

 • na jednotku plochy, tj. v ks/m2.

 • v naturálních jednotkách, např. kg za jednotku času

 • podle počtu pracovníků nutných k efektivní obsluze daného výrobního zařízení

Question 5 of 9

1

Plynulá výroba:

Select one of the following:

 • vyrábí se podle přání zákazníka

 • je vysoce automatizovaná, produkující bez přerušení

 • je vysoce standardizovaná

 • vyrábí se jeden druh výrobků který se individuálně přizpůsobuje přání konkrétního zákazníka

Question 6 of 9

1

Využití a zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby lze charakterizovat jako výrobu:

Select one of the following:

 • doplňkovou

 • nezbytnou

 • příležitostnou

 • kusovou

 • nadbytečnou

 • žádná z předchozích odpovědi

Question 7 of 9

1

výroba na zakázku

Select one of the following:

 • vyrábí se jeden typ výrobku, který se individuálně přizpůsobuje přání konkrétního zákazníka

 • vyrábí se podle přání zákazníka

 • je typicky standardizovaná výroba

 • je vysoce automatizovaná

Question 8 of 9

1

Výrobní kapacitu charakterizujeme jako:

Select one of the following:

 • maximální objem produkce, který může výrobní jednotka (podnik, závod, dílna, stroj) vyrobit za určitou dobu (rok, den, hodinu)

 • normovaný objem produkce, který může výrobní jednotka (podnik, závod, dílna, stroj) vyrobit za určitou dobu (rok, den, hodinu)

 • plánovaný objem produkce, který může výrobní jednotka (podnik, závod, dílna, stroj) vyrobit za určitou dobu (rok, den, hodinu)

 • skutečný objem produkce, který může výrobní jednotka (podnik, závod, dílna, stroj) vyrobit za určitou dobu (rok, den, hodinu)

Question 9 of 9

1

Koeficient celkového využití výrobní kapacity získáme jako:

Select one of the following:

 • rozdíl koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity

 • součet koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity

 • součin skutečné doby provozu stroje a skutečného výkonu za hodinu

 • podíl koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity

 • žádná z uvedených odpovědí

Tomas Ha
Quiz by , created more than 1 year ago

Podniková politika a marketing Quiz on Podnikovka 2.2, created by Tomas Ha on 12/08/2018.

14
0
0
Tags No tags specified
Tomas Ha
Created by Tomas Ha about 1 year ago
Close