zppsparewadi
Quiz by , created over 3 years ago

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ,आज आपण इयत्ता तिसरी भाषा विषयाची ऑनलाइन टेस्ट सोडवीणार आहोत .टेस्ट मधे 10 प्रश्न असून प्रत्येक प्रश्नाला 1 मिनिटाचा वेळ असेल ,आपणास सदर टेस्ट वेळेत सोडवीने बंधनकारक असेल.आपण टेस्ट पूर्ण करताच आपणास आपला निकाल दिसेल.! टेस्ट संकल्पना व निर्मिती: रवि भापकर ,उपा.जि.प.प्राथ .शाळा पारेवाडी ता.जामखेड जिल्हा अहमदनगर

1963
0
0
zppsparewadi
Created by zppsparewadi over 3 years ago
Close
  • इयत्ता तिसरी भाषा स्पर्धा परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट

    This is a timed quiz.

    You have 15 minutes to complete the 10 questions in this quiz.

    Begin Quiz