Skripte Ekof
Quiz by , created more than 1 year ago

Prijemni iz poslovne ekonomije 2012.

2828
0
0
Skripte Ekof
Created by Skripte Ekof about 8 years ago
Close

Prijemni 2012

Question 1 of 24

1

Za realno prikazivanje fizičkog obima proizvodnje, prilikom novčanog iskazivanja obima proizvodnje koriste se:

Select one of the following:

 • tekuće cene

 • stalne (standardne) cene

 • prosečne cene

Explanation

Question 2 of 24

1

Zahtev da se ostvari što veća vrednost, odnosno ukupni prihod sa što manjim troškovima elemenata proizvodnje je:

Select one of the following:

 • princip produktivnosti

 • princip ekonomičnosti

 • princip rentabilnosti

Explanation

Question 3 of 24

1

Vreme koje proteče od momenta obezbeđenja novčane sume za nabavku sredstava za proizvodnju i za isplatu zarada, pa sve do ponovne pojave vrednosti u novčanom obliku predstavlja:

Select one of the following:

 • ciklus angažovanja

 • ciklus reprodukcije

 • ciklus proizvodnje

Explanation

Question 4 of 24

1

Sistematizovani pregled materijala, koji sadrži naziv, kvalitet, oblik, dimenzije i šifre materijala, naziva se:

Select one of the following:

 • normativ materijala

 • nomenklatura materijala

 • standard materijala

Explanation

Question 5 of 24

1

Kargo osiguranje je:

Select one of the following:

 • osiguranje prevoznih sredstava

 • osiguranje robe na putu

Explanation

Question 6 of 24

1

Oblik kombinovanja funkcionalne i divizione organizacione strukture je:

Select one of the following:

 • multidivizionalna organizaciona struktura

 • matrična organizaciona struktura

Explanation

Question 7 of 24

1

Nedostaci poslovanja sa minimalnim zalihama su:

Select one of the following:

 • viši troškovi držanja zaliha

 • viši troškovi nabavke po jedinici nabavljene robe

 • duži period nabavke

Explanation

Question 8 of 24

1

Operativni plan se obično pravi za period od:

Select one of the following:

 • godinu dana

 • mesec dana

Explanation

Question 9 of 24

1

Prilikom organizacije skladišta treba voditi računa o primeni principa:

Select one of the following:

 • ekspeditivnosti i ekonomičnosti

 • blagovremenosti i rentabilnosti

Explanation

Question 10 of 24

1

Kvalifikovanost radnika po vrsti stručnosti mora da odgovara:

Select one of the following:

 • poslovima koje obavljaju na svojim radnim mestima

 • delatnosti preduzeća

 • stepenu tehničke podele rada u preduzeću

Explanation

Question 11 of 24

1

Od različitih disciplina teorijske ekonomije, za poslovnu ekonomiju od posebnog značaja je:

Select one of the following:

 • mikroekonomija

 • teorija odlučivanja

Explanation

Question 12 of 24

1

Prema sistemu prethodnog odobrenja (koncesije) pravo osnivanja preduzeća:

Select one of the following:

 • nije unapred dato svim osnivačima koji ispunjavaju zakonske uslove za osnivanje preduzeća

 • unapred je dato svim osnivačima koji ispunjavaju zakonske uslove za osnivanje preduzeća

Explanation

Question 13 of 24

2

Utrošci elemenata proizvodnje uslovljeni su:

Select one or more of the following:

 • tehničkim faktorima

 • društvenim faktorima

 • organizacionim faktorima

Explanation

Question 14 of 24

2

Efektivnost poslovanja označava:

Select one or more of the following:

 • uspešnost u ostvarivanju ciljeva poslovanja

 • blagovremenost ostvarivanja zadataka preduzeća

 • odnos između elemanata rezultata i elemenata ulaganja

Explanation

Question 15 of 24

2

Oblici ulaganja u reprodukciju su:

Select one or more of the following:

 • trošenje

 • angažovanje

 • naturalno

 • novčano

Explanation

Question 16 of 24

2

Sa promenom obima proizvodnje, po jedinici proizvoda ne menjaju se:

Select one or more of the following:

 • proporcionalni troškovi

 • fiksni troškovi

 • relativno-fiksni troškovi

Explanation

Question 17 of 24

2

Plan materijala radi se na osnovu:

Select one or more of the following:

 • plana prodaje

 • plana fizičkog obima proizvodnje

 • normativa potrebnog materijala po jedinici proizvoda

 • početnih i završnih zaliha materijala

Explanation

Question 18 of 24

2

Sistemi proizvodnje su:

Select one or more of the following:

 • linijski

 • radionički (smaknuti)

 • pojedinačni

 • serijski

 • masovni

 • automatski

Explanation

Question 19 of 24

2

Bitni elementi kupoprodajnog ugovora su:

Select one or more of the following:

 • vrsta robe

 • količina robe

 • cena robe

 • kvalitet robe

 • pakovanje

 • isporuka

Explanation

Question 20 of 24

2

Prema funkciji skladišta mogu biti:

Select one or more of the following:

 • zatvorena

 • nastrešnice

 • otvorena

 • klasična

 • distributivna

 • univerzalna

 • specijalizovana

Explanation

Question 21 of 24

3

Varijabilni troškovi sa povećanjem obima proizvodnje:

Select one or more of the following:

 • najpre rastu degresivno, zatim proporcionalno i na kraju rastu progresivno

 • najpre rastu progresivno, a zatim degresivno

 • rastu proporcionalno

Explanation

Question 22 of 24

3

Fill the blank space to complete the text.

Sve dok zraci povučeni iz koordinatnog početka na krivu varijabilnih troškova imaju sve blaži nagib kako se obim proizvodnje povećava, prosečni varijabilni troškovi .

Explanation

Question 23 of 24

3

Vrednost robe koja se transportuje predstavlja ključ za raspodelu sledećih indirektnih zavisnih troškova nabavke:

Select one or more of the following:

 • troškova utovara, pretovara i istovara

 • troškovi osiguranja

 • troškovi kala

 • troškovi carina

 • troškovi prevoza

Explanation

Question 24 of 24

3

Zadaci operativne pripreme su:

Select one or more of the following:

 • izrada operativnog plana

 • terminiranje

 • izdavanje operativne dokumentacije

 • priprema radnog mesta

 • normiranje utrošaka

 • priprema materijala

Explanation