Johan Sandell
Quiz by , created more than 1 year ago

Quiz on Övningar på ett mätvärdes antal värdesiffror eller gällande siffror., created by Johan Sandell on 08/02/2015.

3003
0
0
No tags specified
Johan Sandell
Created by Johan Sandell over 9 years ago
Close

Övningar på ett mätvärdes antal värdesiffror eller gällande siffror.

Question 1 of 12

1

Hur många gällande siffror har mätvärdet 0.12?

Select one or more of the following:

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

Explanation

Question 2 of 12

1

Hur många gällande siffror har mätvärdet 1.0020?

Select one or more of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Explanation

Question 3 of 12

1

Hur många gällande siffror har mätvärdet 200?

Select one or more of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Explanation

Question 4 of 12

1

Hur många gällande siffror har mätvärdet 20.27•10⁷?

Select one or more of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Explanation

Question 5 of 12

1

Hur många gällande siffror har mätvärdet 2.43•10⁻²?

Select one or more of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Explanation

Question 6 of 12

1

Hur många gällande siffror har mätvärdet 0.0007030•10⁻⁸?

Select one or more of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Explanation

Question 7 of 12

1

Hur många gällande siffror har mätvärdet 78.506?

Select one or more of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Explanation

Question 8 of 12

1

Hur många gällande siffror har mätvärdet 40020?

Select one or more of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Explanation

Question 9 of 12

1

Hur många gällande siffror har mätvärdet 30000?

Select one or more of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Explanation

Question 10 of 12

1

Hur många gällande siffror har mätvärdet 300.00?

Select one or more of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Explanation

Question 11 of 12

1

Hur många gällande siffror har mätvärdet 3.0000•10⁴?

Select one or more of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Explanation

Question 12 of 12

1

Hur många gällande siffror har mätvärdet 3•10⁴?

Select one or more of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Explanation