euskera verbos 1a parte

Description

todos los verbos
Josu M
Flashcards by Josu M, updated more than 1 year ago
Josu M
Created by Josu M about 6 years ago
86
0

Resource summary

Question Answer
abaratar beheratu
abarcar barnebildu, besarkatu (abrazar)
ablandar beratu
abuchear, abroncar oihukatu
accionar ekin
acechar zelatatu
acongojar, apurar, apremiar akongojatu, apuratu
aconsejar aholkatu
acoplar mihizta
acordarse oroitu, gogoratu
acortar murriztu
acosar eraso, jazarri
acostarse, para dormir oheratu
acostumbrarse, habituarse ohitu
acristalar beiraz horni
adaptar, organizar eratu, egokitu
adelantar dinero aurreratu
adelantar un coche aitzin
adelgazar mehetu, argaldu
adiestrar trebetu
adivinar igarri
admirar miratu
admitir onartu
adormecer lo eragin
adornar apaindu
aficionarse, entusiasmarse zaletu
afilar zorroztu
afiliarse kidetu
agarrar, sujetar, sostener eutsi
agitar un líquido agitatu
ahondar, profundizar sakondu
ajustar adostu
alcanzar alkanzatu
alejar(se) urrutiratu
alinear lerrokatu
alternar txandaka
alzar altxatu
amenazar zemaitu, mehatxatu
anochecer iluntze, gautu
apagar itzali
aparecer, exponer agertu
apoyar bermatu
aprobar (bendecir) onartu
apropiar(se) beretu
arańar atzamarkatu
arder izeki
arrancar (start) abiatu, abian
arrastrar herrestan eraman
arrastrarse narraztu
arrodillarse belaunikatu
ascender, subir igan
asombrarse harritu
aterrizar, tomar tierra lurreratu
atontar(se) txotxolotu
atraer erakarri, eratorri
atravesar (cruzar la calle) gurutzatu
atreverse ausartu
atropellar harrapatu
autorizar eskubidea eman
avanzar aurreratu
avergonzar(se), ruborizar(se) lotsatu, ahalke
avisar ohartarazi
avivar, reanimar zuzpertu
bajar algo beheratu
barruntar sumatu
borrar ezabatu
bromear, burlar isekatu, txantxetan ibili
burlarse de, reirse de burlatu, isekatu
buscar bilatu
castigar, castigo, sanción zehatu
celebrar ospatu
centrar, poner en el medio erdiratu
clasificar sailkatu
cobrar kobratu
cocer, guisar egosi, gisatu
cocinar sukaldu
coger oratu
coincidir egokitu
colar(se), filtrarse irazi
colgar eseki
comentar irazkindu
comerciar, negociar salerosi
compadecerse errukitu
complacer, gustar ederretsi
complicar, enredar zaildu
comprobar egiaztatu
concebir, surgir sortu
congelar, helar izoztu
consumir gastatu
convenir egoki izan
crear sortarazi
crecer, criar hezi
cubrir, encubrir estali
cultivar landu
dańar, perjudicar min egin, kalte egin
decidir, acordar erabaki
dedicar erabili
demostrar frogatu
depender mendeko izan
derribar, abatir eratsi
desayunar gosaldu, barautsi
descansar atseden hartu
descolgar jaitsi
desconvocar, cancelar deialdia ezeztatu
desear (algo a alguien) nahi ukan, opa izan
desechar baztertu
desesperar(se), desengańar(se) etsi, etsi erazi
desgarrar zarratatu
deshinchar hertu, airea galdu
desmentir, anular ezeztatu
desmenuzar txikitu, xeatu
desnudar, desvestir biluzi
desordenar lardaskatu
despachurrar zapaldu
despeinar ilea harrotu
desperezarse nagiak atera
despilfarrar dinero suntsitu
desplegar hedatu
despreciar, menospreciar erdeinatu, arbuiatu
desprender klak egin
destruir erraustu
desvestirse, desnudarse erantzi, biluzi
desviarse aldaratu
devolver algo atzera ekarri, itzuli
dibujar marraztu
discrepar de iritzi desberdina
discutir eztabaidatu
disfrutar atsegin hartu
disgustar disgustatu
dispensar salbuetsi
disputar eztabaidatu
disuadir asmoa kendu
divertirse olgatu, jolastu
dividir (partir algo) zatitu, banatu
doblar tolestu
dominar, someter menderatu
dudar zalantzatu
durar iraun
edificar, erigir, fundar edifikatu, eraiki
educar hazi
elaborar laboratu, landu
empapar, humedecer urasetu, busti
empeorar gaizkitu
emplazar kokatu
enamorarse maitemindu
encender, arder piztu
encerrar itxi
encontrar aurkitu
endurecer, fortalecer gogortu
enfriar, refrescar hoztu
engańar, traicionar, estafar iruzurtu, engainatu
engendrar sorterazi, sortu
enjuagar irakuzi
ensanchar, abrir, esparcir, divulgar zabaldu
enseńar irakatsi
entender aditu
enterarse jakin erazi
entristecerse tristatu, nahigabetu
enviar, remitir bidali, egorri
eructar korrokada egin
escasear urritu
escoger hautatu
esconder ezkutatu
escupir txistu bota, tu egin
escurrir, drenar isuri
esforzarse lehiatu
espantar, asustar, ahuyentar espantu, uxatu
estar alerta, estar atento erne egon
estorbar, molestar trabatu, galerazi
estornudar usin egin
estrujar, oprimir zukutu, ustiatu
evitar ekidin
examinar aztertu
excluir baztertu, bota, kanpo utzi
existir izandu
explicar azaldu
expulsar alguien bota
extirpar kanporatu
facilitar erreztu
fallar (dictar un juicio) uts egin
falsificar, falsear faltsutu
farfullar murduskatu
fascinar, seducir lilluratu
felicitar zorionak eman
fijar batu
fingir, simular itxura egin
fisgonear, fisgar kuxkusean aritu
flato, tener flato haize-min
flotar flotatu
formar eratu
fotografiar argazki egin
fracasar porrot egin
fregar los platos harrikoa egin
frenar balaztatu
fugarse ihesi
garantizar bermatu
gestionar kudeatu
girar biratu, okertu, itzuli
gritar oihutu
Show full summary Hide full summary

Similar

Euskera
Jon Guisasola
Euskera adjetivos 2a parte
Josu M
euskera aprendidas al tuntun
Josu M
euskera verbos 2a parte
Josu M
ZER NORI NORK
Alicia Romero
NOR NORI NORK II
Alicia Romero
NUTRIZIOA
Txomin Aresti
Euskera adjetivos 2 rev1
Olk GM
euskera verbos parte 2
Olk GM
Euskera adjetivos 2 rev1
Saray Rada
EGON ADITZA
Alicia Romero