FUNCIONS SINTÀCTIQUES

Marc Petit
Flashcards by Marc Petit, updated more than 1 year ago
Marc Petit
Created by Marc Petit almost 3 years ago
68
1

Description

Les funcions sintàctiques son iguals tant en Castellà com en Català. Les Funcions Sintàctiques són: · Subjecte · Complement del Nom · Complement Directe · Complement Indirecte · Complement Circumstancial · Complement de Règim Verbal · Complement Predicatiu · Atribut · Complement Agent

Resource summary

Question Answer
FUNCIONS SINTÀCTIQUES Subjecte Complement del Nom Complement Directe Complement Indirecte Complement Circumstancial Complement de Règim Verbal Complement Predicatiu Atribut Complement Agent
SUBJECTE Acostuma a ser un SN, tot i que també pot ser una oració. Designa qui realitza o a qui es refereix l'acció del verb.
COMPLEMENT DEL NOM Generalment pot ser un Adj o SPrep. SEMPRE ES SUBSTITUEIX PER -> En
COMPLEMENT DIRECTE Complement que regeixen els verbs transitius. No porta mai Prep devant. SUBSTITUIBLE PER: SN definit -> El, La, Els, Les SN indefinit -> En Oració -> Ho
COMPLEMENT INDIRECTE Complement que expressa la persona o l’objecte que rep la conseqüència de la significació del verb. INTRODUÏT PER -> a SUBSTITUIBLE PER: Li, Els
COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL Complement que determina alguna de les condicions en què es produeix l’acció del verb. POT SER DE -> Lloc, Temps, Mode, Quantitat, Causa... SUBSTITUIBLE PER: De Lloc (si la prep és DE) -> En La resta (de mode sempre) -> Hi
COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL COMPLEMENT PREPOSICIONAL Complement introduït per la Prep que exigeix el verb. Per ser un CRV ha d'haveri -> a, amb, de, en i per SUBSTITUIBLE PER: Altres casos -> Hi Si la pp és DE -> En
COMPLEMENT PREDICATIU Complement que depèn alhora del verb i del subjecte, o bé del verb i del Complement directe. No confondre amb CC Mode PODEN SER -> SAdj (concorda gènere i nombre), SN, SPrep SUBSTITUIBLE PER: Hi
ATRIBUT Complement que qualifica o determina un nom en una oració copulativa. Els verbs que els uneixen són SER, ESTAR o SEMBLAR. PODEN SER -> SAdj (concorda gènere i nombre), SN, SPrep, PN, SAdv, O.Subordinada SUBSTITUIBLE PER: SN definit -> El, La, Els, Les Altres casos -> Ho Introduït per mots amb valor quantitatiu -> En
COMPLEMENT AGENT Complement que, en una oració passiva, expressa el subjecte de l’oració activa corresponent. És introduït sempre per la preposició PER
Show full summary Hide full summary

Similar

Historia de España: Constituciones y fechas
maya velasquez
Nietzsche: Estudio sobre la Ética
maya velasquez
Historia de la Filosofía
maya velasquez
Física: Conceptos Básicos
maya velasquez
Cómo Preparar el Examen de Matemáticas de Selectividad
Virginia León
Comparación de Platón con Aristóteles. 2º de Bachillerato. Filosofía
smael Montesinos
Comparación Platón-Nietzsche. 2º de Bachillerato. Filosofía.
smael Montesinos
Los niños tontos: Resumen y estudio de la obra
D. D.
Esquema Análisis Sintáctico
Elsa Fernandez
Fitxes Tècniques
Marc Petit
L'EDAT MITJANA (I)
Guillem Martínez Sánchez