Таблица сложения с 2

Анна Кушнерёва
Flashcards by Анна Кушнерёва, updated more than 1 year ago
Анна Кушнерёва
Created by Анна Кушнерёва about 6 years ago
141
0

Description

учим таблицу сложения с 2

Resource summary

Question Answer
2+1 3
2+2 4
2+3 5
2+4 6
2+5 7
2+6 8
2+7 9
2+8 10
2+9 11
2+10 12
Show full summary Hide full summary

Similar

Доли и дроби
Татьяна Иващенко
Събиране и изваждане до 6
Светла Събева
Tablica za umnovenie s 3
marsies marsies
7. Раскраска графов
Sergei Fomin
Математически задачи с числата до 5
Светла Събева
Собирање и одземање до 1000 без премин
Vanco Petrusevski
Тест 1- събиране и изваждане на числата до 6
Светла Събева
8. Планарные графы
Sergei Fomin
6. Паросочетания в графах (ч. 2)
Sergei Fomin
Умножение с нулями
Larisa Ershova
3. Связность в графах
Sergei Fomin