Flexió Verbal

Remei Gomez Gracia
Flashcards by Remei Gomez Gracia, updated more than 1 year ago
Remei Gomez Gracia
Created by Remei Gomez Gracia about 6 years ago
80
1

Description

Amb aquest recull de targetes podem estudiar la flexió verbal valenciana dels verbs més importants i els temps verbals: Present i Pretèrit perfet simple d'indicatiu i present de subjuntiu

Resource summary

Question Answer
Abstenir-se Jo m'abstinc Jo m'abstinguí Jo m'abstinga
Adequar Jo adeqüe Jo adeqüí Jo adeqüe
Admetre Jo admet Jo admetí Jo admeta
Alçar Jo alce Jo alcí Jo alce
Anar Jo vaig Jo aní Jo vaja
Atendre Jo atenc Jo atenguí Jo atenga
Batre Jo bat Jo batí Jo bata
Beure Jo bec Jo beguí Jo bega
CABRE Jo cap Jo cabí Jo càpia
CANVIAR Jo canvie Jo canvií Jo canvie
CAURE Jo caic Jo caiguí Jo caiga
CLOURE Jo cloc Jo coguí Jo cloga
COBRIR Jo cobrisc Jo cobrí Jo cobrisca
COLLIR Jo cull Jo collí Jo culla*
COMPONDRE Jo compoc Jo componguí Jo conponga
CONÉIXER Jo conec Jo coneguí Jo conega
CONFONDRE Jo confonc Jo confonguí Jo confonga
CÓRRER Jo córrec Jo correguí Jo córrega
COSIR Jo cus Jo cosí Jo cusa
COURE Jo coc Jo coguí Jo coga
CRÉIXER Jo cresc Jo cresquí Jo cresca
CREURE Jo crec Jo creguí Jo crega
DESCOSIR Jo descús Jo descosí Jo descusa
DIR Jo dic Jo diguí Jo diga
DOLDRE Jo dolc Jo dolguí Jo dolga
DONAR Jo done Jo doní Jo done
DUR Jo duc Jo duguí Jo duga
EIXIR Jo isc Jo isquí Jo isca
Show full summary Hide full summary

Similar

Ita-B1-Poseidonia
Diego Borghetto
Refranyer: sentit figurat (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Valencià Mitjà 03
José M. Santamaría Bo
Temps dels Verbs
Silvia Soteras Gibert
Vocabulari Barbarismes 011
José M. Santamaría Bo
Vocabulari Barbarismes 009
José M. Santamaría Bo
Vocabulari Barbarismes 007
José M. Santamaría Bo
FORMES VERBALS
Fent de Mestra
Formes verbals
Gerard Alacid Manzano
Cèl·lules uni i pluricel·lulars
Azulita Costera
Irregular Verbs. Test 1
Santi González