Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)

Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated 3 months ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 5 years ago
564
9

Description

Escriure correctament paraules que canvien la vocal del castellà al valencià

Resource summary

Question Answer
Activitat 1 Tradueix al valencià les següents paraules. Para atenció al canvi vocàlic
CERDEÑA SARDENYA
EMBAJADA AMBAIXADA
AÑORANZA ENYORANÇA
AFEMINADO EFEMINAT
ARREBATAR ARRAVATAR
BOLETÍN BUTLLETÍ
PORO PORUS
HIERRO FERRO
TURRÓN TORRÓ
HUNGRÍA HONGRIA
EMBUTIDO EMBOTIT
SOPORTAR SUPORTAR
AÑORANZA ENYORANÇA
SUFRIR SOFRIR
TORMENTO TURMENT
ABURRIDO AVORRIT
ENCUBRIDOR ENCOBRIDOR
ASESINO ASSASSÍ
CUBIERTO COBERT
AHOGARSE OFEGAR-SE
RENCOR RANCOR
HACHA DESTRAL
ASTILLA ESTELLA
ENCENDER ENCENDRE
Show full summary Hide full summary

Similar

Pronoms Febles
Àlex Aquilina
Preposicions
Eva_95
La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Variació Lingüística
Flor Belda
Paraules que varien de significat segons el gènere
Eva_95
Regles de l'apostrofació (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Errors ortogràfics sobre els dictats 1 (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Les vocals (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Mnemotècnia de la dièresi (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Ortografia: "lo" (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Faltes ortografia ESO (Àlex Lluch)
Àlex Lluch