Kesknurk, piirdenurk, puutuja ja korrapärane hulknurk

Tiina Vilberg
Flashcards by , created over 1 year ago

Kontrolltööks vajalike mõistete ja valemite õppimiseks

57
0
0
Tiina Vilberg
Created by Tiina Vilberg over 1 year ago
MODE, MEDIAN, MEAN, AND RANGE
Elliot O'Leary
CUMULATIVE FREQUENCY DIAGRAMS
Elliot O'Leary
Geometry Theorems
PatrickNoonan
06 PROJECT TIME MANAGEMENT
miguelabascal
BYU English 11 B Speedback
Becky Kopplin
FREQUENCY TABLES: MODE, MEDIAN AND MEAN
Elliot O'Leary
HISTOGRAMS
Elliot O'Leary
Mathematics Overview
PatrickNoonan
Using GoConqr to study Maths
Sarah Egan
Using GoConqr to teach Maths
Sarah Egan
Question Answer
Milline nurk on piirdenurk? Nurk, mille tipp asetseb ringjoonel ja haarad lõikavad ringjoont
Milline nurk on kesknurk? Nurk, mille tipp asetseb keskpunktis
Mis on ringjoone puutuja? Sirge, millel on ringjoonega ainult üks ühine punkt
Milline on ühele samale kaarele toetuvate piirdenurkade vaheline seos? Kõik ühele ja samale kaarele toetuvad piirdenurgad on võrdsed
Milline on ühele samale kaarele toetuvate kesknurga ja piirdenurga vaheline seos? Kesknurk on kaks korda suurem temaga samale kaaerle toetuvast piirdenurgast VÕI Piirdenurk on pool temaga samale kaarele toetuvast kesknurgast
Sõnasta Thalese teoreem Diameetrile toetuv piirdenurk on täisnurk VÕI Poolringjoonele toetuv piirdenurk on täisnurk
Mis on puutepunkt? Sirge ja ringjoone ainuke ühine punkt
Milline on puutuja ja puutepunkti tõmmatud raadiuse vaheline asetus Puutuja on puutepunkti tõmmatud raadiusega risti
Milline hulknurk on korrapärane? Hulknurka, mille kõik küljed on võrdsed ja kõik nurgad on võrdsed nim korrapäraseks hulknurgaks.
Korrapärase hulknurga ümbermõõdu valem P = na kus a on ühe külje pikkus ja n on külgede arv
Korrapärase hulknurga pindala arvutamise valem kus n - kolmnurkade arv hulknurgas, a - ühe külje pikkus, r - apoteem ehk kolmnurga kõrgus Pindala Valem (binary/octet-stream)
Hulknurga nurkade summa valem kus n - nurkade arv, s - nurkade summa Nurkade Summa (binary/octet-stream)
Kas antud on piirdenurk või kesknurk? Kui suur on nurk CBD? Yl 1 (binary/octet-stream) Antud on kesknurk. Nurk CBD on 86 : 2 = 43 kraadi
Kui suur on nurk CED ja nurk CFD? Põhjenda! Yl 2 (binary/octet-stream) Nurgad CED ja CFD on võrdsed, mõlemad on 43 kraadi, sest ühele ja samale kaarele toetuvad piirdnurgad on võrdsed.