Литературни родове и жанрове

Вера Ценкова
Flashcards by , created almost 5 years ago

терминология

141
0
0
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова almost 5 years ago
Литература
Вера Ценкова
Паисиевата история 6г
Вера Ценкова
Древнерусская литература
Русская Литература_9
Advantages + disadvantages of sociology research methods
08dobson
How does Shakespeare present villainy in Macbeth?
maxine.canvin
Човекът и фантазията
Вера Ценкова
Тест - "Една българка"
Вера Ценкова
Понятия - литература
Вера Ценкова
Литературни термини - 7 клас
Вера Ценкова
Понятия - литература_5-1
Вера Ценкова
Question Answer
литературни родове основни жанрове, на които се дели литературата според начина, по който произведенията й представят човека и света
епос литературен род Пpeдcmaвя предимно външния cвяm — cъбumuя, xopa, дeйcmвuя u koнфлukmu - чpeз paзkaз u чрез onucaнue
лирика литературен род Изразява основно вътрешния свят на човека — отношението му към света, неговите миали и чувства, духовното и емоционалното му състояние.
драма литературе род Представя действия в тяхната последователност чрез постъпките и думите на героите. Действията се показват, а не се разказва за тях.