Sraith Pictiúr 18 (AT 2015)

gaeilgebenildus
Flashcards by gaeilgebenildus, updated more than 1 year ago
gaeilgebenildus
Created by gaeilgebenildus over 6 years ago
569
0

Description

Leaving Cert BT - Nótaí ar na Sraitheanna Flashcards on Sraith Pictiúr 18 (AT 2015), created by gaeilgebenildus on 09/23/2014.

Resource summary

Question Answer
Sraith 18 - Bronntanas Costasach Pictiúr a hAon *teaghlach bailithe le chéile *breithlá á cheiliúradh acu *fón póca galánta *tá ríméad an domhain uirthi *de réir mar a fheicimse féin é Sraith 18 - Bronntanas Costasach Pictiúr a Dó *an oíche ar fad ag caint *glaonn sí ar bheirt chairde léi *tá trí ghlao eile le déanamh aici ina dhiaidh sin *tá an chuma ar an scéal gur duine an-chainteach í *Déarfainn go bhfuil sceitimíní áthais uirthi
Sraith 18 - Bronntanas Costasach Pictiúr a Trí *de réir an méid atá le feicieáil tá an-chuid pleananna á ndéanamh aici. *tá sé ar intinn aici dul amach ag siopadóireacht. *tá sí an-tógtha le Seán. *pléann sí gach rud lena cairde Sraith 18 - Bronntanas Costasach Pictiúr a Ceathair *an drochuair tagann an bille fóin sa phost. *Céad fiche cúig euro agus tríocha cúig cent atá ar an mbille. *Caithfidh go bhfuil idir ionadh agus uafás ar an gcailín seo. *Déarfainn go bhfuil imní ollmhór uirthi chomh maith.
Sraith 18 - Bronntanas Costasach Pictiúr a Cúig *tá an bille fóin á phlé ag an teaghlach *tá an t-athair chomh crosta le mála easóg, d’fhéadfá a rá. *tá an mháthair ag lorg réiteach ar an scéal *deir deirfiúr an chailín go dtabharfaidh sí iasacht di. Sraith 18 - Bronntanas Costasach Pictiúr a Sé *Is dócha go bhfuil a ceacht foghlamtha ag an gcailín seo. *Seachas glaonna a dhéanamh seolann sí téacsanna chuig a cairde anois. *Déarfainn go bhfuil sí sona sásta léi féin ar deireadh *mar a deir an seanfhocal ‘tar éis a thuigtear gach beart’.
Ceisteanna an Iarrthóra: 1) Cé mhéad duine atá le feiceáil sa chéad phictiúr? 2) Céard iad na pleananna atá ag an gcailín don Aoine? 3) Seachas an fón póca, céard iad na bronntanais eile a fhaigheann sí? Ceisteanna an Scrúdaitheora: 1) Cén réiteach atá ag deirfiúr an chailín ar an mbille ard? 2) Cén réiteach atá ag deartháir an chailín ar an bhfadhb? 3) Cén tuairim atá ag an athair faoin mbille fóin ollmhór seo?
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology
Holly Bamford
Matters of Life and Death - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 3
nicolalennon12
SFDC App Builder 1 (26-50)
Connie Woolard
Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Resolución 10911 de 1992
PAOLA PEÑA
CUENTAS REALES O DE BALANCE
Laura Medina
Primera Guerra Mundial
Johan bautista
MANEJO DE CONFLICTOS
Luis Fernando
Historia de la Literatura
Marie Lemus
Mind Maps with GoConqr
ernesto blcano
PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Juan Villegas