Sraith Pictiúr 11 (AT 2015)

kdtreacy96
Flashcards by kdtreacy96, updated more than 1 year ago
kdtreacy96
Created by kdtreacy96 over 6 years ago
247
0

Description

Flashcards on Sraith Pictiúr 11 (AT 2015), created by kdtreacy96 on 09/24/2014.

Resource summary

Question Answer
Sraith a hAon Déag – Robáil Bainc Pictiúr a haon *feictear cailín ag léamh téacs ar a fón póca. * Tá sí ina suí sa chistin agus níl cíos cás ná cathú uirthi. * Faigheann sí téacsteachtaireacht ó chara léi a thugann cuireadh di dul isteach sa chathair . * Tá an t-ádh dearg uirthi Sraith a hAon Déag – Robáil Bainc Pictiúr a Dó * Tá an bheirt chailíní i stáisiún na traenach. * Ceannaíonn siad dhá thicéad chun dul go Cathair Bhaile Átha Cliath. * Tá an ghrian ag scoilteadh na gcloch. * Tá bean eile ag fanacht ar an traein.
Sraith a hAon Déag – Robáil Bainc Pictiúr a Trí *Tá an aimsir i gCathair Bhaile Átha Cliath gach pioc chomh deas is atá sé ag staisiún na traenach. * Tá Sráid Uí Chonaill plódaithe le daoine. * Sa dara leath den phictiúr seo feicimid brainse de Bhanc na hÉireann. * Aisteach go leor tá an chuma ar an scéal nach bhfuil éinne eile ar an tsráid. Sraith a hAon Déag – Robáil Bainc Pictiúr a Ceathair * Ritheann beirt ghadaithe amach as an mbanc. * Tá eadaí dubha agus blaclávaí á gcaitheamh ag na gadaithe agus tá gunnaí ina lámha acu. * Dealraíonn sé go bhfuil siad tar éis suim mhór airgid a ghoideadh ón mbanc. * Mar a mbéifeá ag súil leis tá na cailíní bochta scanraithe as a gcraiceann.
Sraith a hAon Déag – Robáil Bainc Pictiúr a Cúig *Tagann na Gardaí Síochána ar an láthair. *Tosaíonn tréanbhabhta lámhaigh ansin. *Faigheann na Gardaí an lámh in uachtar ar na gadaithe ar deireadh. * Éiríonn leis na Gardaí an t-airgead a fháil ar ais agus cuireann siad na gadaithe faoi ghabháil. Sraith a hAon Déag – Robáil Bainc Pictiúr a Sé *Tá na cailíní ar a suaimhneas arís mar gheall ar chrógacht na nGardaí Síochána. * Croitheann siad lámh leis na Gardaí agus gabhann siad buíochas ó chroí leo. * Sa dara leath den phictiúr deireanach feicimid na gadaithe os comhair na cúirte. * Tá an bheirt ghadaithe seo ciontach as an mbanc a robáil. * Níl trua ar bith agam féin dóibh áfach * Mar a deir an seanfhocal ‘filleann an feall ar an bhfeallaire’.
Ceisteanna an iarrthóra: 1. Cén saghas aimsire atá ann sna pictiúir seo? 2. Ag breathnú ar an bpictiúr deireanach, céard a thugtar ar an rud atá á chaitheamh ag an mbreitheamh ar a cheann? (bréagfholt nó peiriúic) 3. Ag breathnú ar an bpictiúr deireanach arís, céard a thugtar ar an rud atá i lámh an bhreithimh? (gabhal) Ceisteanna an Scrúdaitheora: 1. Cén saghas daoine iad na gadaithe meas tú? 2. Cén saghas daoine iad na Gardaí meas tú? 3. Cén saghas duine é an breitheamh meas tú?
Show full summary Hide full summary

Similar

IB Chem Flashcards
j. stu
Physics 2
Peter Hoskins
Teaching Using GoConqr's Tools
Micheal Heffernan
Types of Learning Environment
Brandon Tuyuc
Mapas mentales con GoConqr
Ayelen Caballero
Proyecto académico pedagógico solidario
kariina jaime
DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO
Laura Valentina Sanchez Uchima
Mapa Conceptual
Brisa Jimenez Robles
Metodología de la planeación normativa.
ulises leon
Estrategias de enseñanza
flores Cervantes
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
Diana Patricia REYES GALVAN