Fitxes de llenguatge musical (1)

Ramon Llanes Bordes
Flashcards by Ramon Llanes Bordes, updated more than 1 year ago
Ramon Llanes Bordes
Created by Ramon Llanes Bordes over 6 years ago
3366
0

Description

Repàs de llenguatge musical (1r d'ESO - Unitat 1) INS MANUEL DE MONTSUAR · 2014

Resource summary

Question Answer
Són els primers signes d'escriptura musical que indicaven aproximadament com era la melodia... pneumes o neumes
Pauta de quatre línies tetragrama
Va ser un dels pioners del solfeig: Guido d'Arezzo
Per què es diu pentagrama? penta (cinc) - grama (línia)
Quin estil musical s'escriu en tetragrama? Cant gregorià
Antigament (com es fa encara en moltes cultures del món) la música es transmetia de forma: oral
A quina època es comença a generalitzar l'ús del pentagrama tal com el coneixem actualment? s.XV - El Renaixement
Es col·loquen a l'inici del pentagrama i determinen el nom de les notes claus
Quins són els 3 tipus de claus? sol, fa i do
Per què hi ha diferents tipus de claus? Per ampliar el número de notes i poder tocar tots els instruments
La clau de fa s'utilitza per a les notes... greus
Quin instrument es toca amb les dues claus (sol i fa)? el piano
Amb quina clau toca el contrabaix? fa
Quina és la clau que menys s'utilitza? la clau de do
Guido d'Arezzo va inventar el el nom de les notes a partir d'un himne dedicat a... Sant Joan
Com s'anomenava antigament la nota do? ut
Com s'ho va fer Guido d'Arezzo per fer la nota SI? Amb les inicials de Sancte Johannes (la J en llatí es pronuncia I)
Com s'anomenen les notes que sobresurten del pentagrama? línies addicionals
Les notes a les línies són: mi-sol-si-re-fa
Les notes als espais són: fa-la-do-mi
Quan una melodia progressa amb les notes a distància de 2a (és a dir, sense salts) es diu: graus conjunts
Les figures indiquen la .............. de les notes durada
Les notes indiquen l' ................. dels sons altura
Una rodona equival a 4... negres
Una negra equival a 4... semicorxeres
Una blanca equival a 4... corxeres
Són equivalents a les figures i també s'anomenen pauses silencis
Antiga figura que val 8 temps quadrada
Val la meitat que una semicorxera una fusa
Quina nota determina si la plica va amunt o avall? el si de la 3a línia
El gafet de les corxeres sempre va a la... dreta
Es pot definir com la combinació de figures i silencis en el temps el ritme
És el batec continu i regular de la música la pulsació
Terme italià que indica la velocitat amb què s'interpreta una peça musical tempo
Aparell que indica la velocitat amb precisió metrònom
El va inventar Mälzel el 1816 i avui n'hi ha de digitals (i, fins i tot, aplicacions per al telèfon mòbil!) el metrònom
Ordena de lent a ràpid: allegro, presto, adagio, andante, largo largo-adagio-andante-allegro-presto
Indica tornar a la velocitat anterior a tempo
Indica que s'ha d'anar cada vegada més a poc a poc i és típic dels finals rit. (ritardando)
Divideix el ritme en parts iguals el compàs
Com es pot indicar també el compàs de 4/4? una C
Divideixen els compassos les línies divisòries
Compàs: el numerador indica el número de... temps
Quins són els 3 compassos bàsics? 2/4, 3/4 i 4/4
Indica el tipus de figura que ocupa cada temps del compàs el denominador
Quin temps és fort en tots els compassos? el primer
Com s'anomena la música que es pot fer amb el cos? percussió corporal
Indica que s'ha d'allargar la meitat del valor d'una figura el punt o puntet
Suma el valor de les notes la lligadura
Combinació artificial en què tres figures equivalen a dues del mateix tipus treset
Show full summary Hide full summary

Similar

Posa't a prova: Figures i notes musicals.
Teresa Esteve
Les qualitats del so
Ana Pitarch Badal
Les qualitats del so
Ana la pianista
Fitxes de llenguatge musical (i 2)
Ramon Llanes Bordes
To o semitò?
Ana Pitarch Badal
Qualitats del so
Eva Pardos Crespo
Les notes de l'escala diatònica
Ana Pitarch Badal
ELS ACORDS TRÍADES
ANTONIA AVELLA RIBAS
Repàs de figures rítmiques i compassos
Ana Pitarch Badal
ELS GRAUS DE L'ESCALA
ANTONIA AVELLA RIBAS
ELS COMPASSOS
ANTONIA AVELLA RIBAS