Els sintagmes (Àlex Lluch)

Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch about 7 years ago
502
2

Description

Repàs de fitxes per saber reconéixer el tipus de sintagmes

Resource summary

Question Answer
Què és un sintagma? Un sintagma és un grup de paraules amb una relació de sentit, organitzades al voltant d’un nucli. El nucli és la paraula més important i dóna nom al sintagma
De quin tipus poden ser els sintagmes?
Activitat 1 Subratlla el nucli d’aquests sintagmes i classifical’s en la taula de més avall
Activitat 2 Indica de quin tipus són els sintagmes següents
Activitat 3 Assenyala de quin tipus són els sintagmes subratllats a les oracions
Activitat 4 Analitza els sintagmes següents segons l’exemple
Activitat 5 Analitza els següents sintagmes
quasi sempre molt alt
Show full summary Hide full summary

Similar

Anàlisi de frases valencià 2 (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n. Els sintagmes I
Àlex Lluch
3r ESO. Anàlisi frases compostes
Álex Lluch
Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. Anàlisis de frases CD i CI
Àlex Lluch
Funcions sintàctica i sintagmes (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Anàlisi de frases valencià 2_1
Àlex Lluch
Deutsch - B1 - Grammatik - Liste der Verben mit Präpositionen
Sandra PlaGo
Classes de paraules: pronoms, adverbis, preposicions, conjuncions i interjeccions (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
El funcionamiento del sistema nervioso: las neuronas y la sinapsis
Àlex Lluch