Ευκτική

alexgger
Flashcards by alexgger, updated more than 1 year ago
alexgger
Created by alexgger almost 6 years ago
1083
0

Description

Flashcards on Ευκτική, created by alexgger on 12/08/2014.

Resource summary

Question Answer
κινδυνεύοι γ ενικό ευκτικής Ενεστώτα
γράφοιμεν α πληθυντικό ευκτικής Ενεστώτα
φυλάξαιμεν α πληθυντικό ευκτικής Αορίστου
θεραπεύσοιτε β πληθυντικό ευκτικής Μέλλοντα
τοξεύσοις β ενικό ευκτικής Μέλλοντα
βουλεύοιμι α ενικό ευκτικής Ενεστώτα
πράξοις β ενικό ευκτικής Μέλλοντα
θεραπεύσαιτε β πληθυντικό ευκτικής Αορίστου
λύσαιμεν α πληθυντικό ευκτικής Αορίστου
λατρεύσοιεν γ πληθυντικό ευκτικής Μέλλοντα
καλύψαι γ ενικό ευκτικής Αορίστου
κελεύσοιμι α ενικό ευκτικής Μέλλοντα
νομίσαιτε β πληθυντικό ευκτικής Αορίστου
παιδεύοιεν γ πληθυντικό ευκτικής Ενεστώτα
πιστεύσαις β ενικό ευκτικής Αορίστου
Show full summary Hide full summary

Similar

A-Level Physics: Course Overview
cian.buckley+1
To Kill a Mockingbird Key Themes and Quotes
Matthew T
Core 1.4 Developments in Modern and Smart Materials
T Andrews
A Level: English language and literature techniques = Structure
Liam Quach
Don Quijote de la mancha
Florencia Solano
Mind Maps Essay Template
rooby sheikh
CONCEPTOS BÁSICOS DE MANUALES TARIFARIOS OBJECIONES,GLOSAS Y DEVOLUCIONES.
Oscar Alexander Riveros Cortes
mi mapa conceptual
Andrea Agudelo
LA ILIADA
Jorge Dz
FICHAS ETICA
JANIS LILIANA BAUTISTA