Pensum

Sameera Aghazade
Flashcards by Sameera Aghazade, updated more than 1 year ago
Sameera Aghazade
Created by Sameera Aghazade over 6 years ago
91
0

Description

Flashcards on Pensum, created by Sameera Aghazade on 12/16/2014.

Resource summary

Question Answer
kapselbærende bakterier? streptokokker S. aureaus N. meningitis H influenza klebsiella E.coli Fragilis
beskriv en anaerobe bakterier mangler katalase og superoxid dismutase kan ikke nedbryde iltradikalerne
typer morfologi kok stav spirillum stalk hypae spirochete
gram-positiv bakterie og gram-negativ bakteriers cellevæg gram-positiv: tykt peptidoglycan lag, teichoinsyre, cellevægproteiner, lipoteichoinsyre, cytoplasmatisk membran gram-negativ: lipopolysaccharider, porin, lipoprotein, core polysaccharider
hvor findes techoinsyre? findes i cellevæggen hos grampositive bakterier, er negativ ladet og laver desinfektion med positivt ladet klorhexidin
virus en partikel /organisme der udnytte cellens stofskifte
Angiv de 4 forskellige faktorer, der hjælper bakterier til at sætte sig fast på værts organismen kapsel overfladeprotein lipoteic-syre fimbriae (pili), små fine hår
hvad er funktionen af DNA polymerase 1 og 3 de har exonuklease aktivitet, hvilket betyder at de kan fjerne forkerte nukteotider og indsætte de korrekte
det centrale dogma (Replikation)DNA ( transriptio) --> RNA (translation)--> Protein
polymerase chain reaction forklar princippet En gen-opformeringsteknik to stykker DNA, der er komplementære til enderne af de gen der ønskes opformeret. disse stykke DNA (primere) bruges til at starte processen. DNA strengen forlænges ved brug af DNA polymerse (enzym). bruges til kloning af gene
Forklar hvilke molekyler der indgår i reguleringen, når lac operonet bliver transkriberet I Lac operonet findes en operator. Når Lac operonet ikke skal transkriberes sidder en repressor på operatoren og forhindrer transkription. Ved tilsætning af en inducer (laktose) som binder reprossoren, fjernes den samme og transkriptionen af lac operonet kan gå igang.
Beskriv kort princippet i PCR (polymerase chain reaction) syntetidk opformering af DNA fragmenter. DNA streng + primere + dNTP + varmestabil polymerase. temperatur cykler
DNA ligase molekylær lim virker bedst med sticky ends DNA bruges til molekylær kloning
Endotoksin lipopolysaccharid (varmestabilt) fra ydre lipidlag i gram negativ bakterier, virker pyrogent (feberfremkaldende)
Virulens evnen til at skabe sygdom
forklar hvilke molekyler der indgår i regulering når lac-operonet bliver transkriperet i lac operonet findes en operator. når lac operonet ikke skal transkriberes sidder en repressor på operatoren (en del af operonet) og forhindrer transkription. ved tilsætning af en inducer (laktose) som binder repressoren (protein) fjernes den samme transkriptionen at lac-operonet kan gå i gang.
DNA ligase molekylær lim, der virker bedst med sticky ends DNA, bruges til molekylær klonning
Sigma faktor kontrollerer transkriptionen og dermed protein syntesen (findes flere sigma-faktorer)
hvad sker der ved DNA replikation? Et DNA-molekyle bliver til 2 DNA-molekyler
Hvad er en codon? mRNA har... tRNA har..... En codon er en kombination af tre baser i den genetiske kode. mRNA har codons tRNA har anticodons
Det centrale Dogme DNA (replikation) --> RNA (transkription) --> protein (translation)
Kapselbærende bakterier Streptokokker S. aurease N. meningitis H. influenza Klebsiella E.coli Fragilis
funktion af Lac-permease bruges af lactoseforgærende bakterier til metabolisme af laktose. transportprotein i cellemembranet. symporter tilhører
beskriv de forskellige trin i RNA syntesen RNA polymerasen associerer med sigmafaktoren, der genkender promoter regionen foran genet og binder. transkriptionen starter, sigmafaktoren fjernes, og polymerase syntetiterer RNA. transkriptionen ender ved termineringssitet.
forklar hvordan generne i et operon transkriberes et antal gener som koder for proteiner i den samme metaboliske pathway sidder foran den samme promoter og transkriberes sammen til et transkript
septisk chok LSP stimulerer PRR på fagocytter. Der begynder at producere proinflammatoriske cytokiner som giver feber - vasodilation. Den vaskulære permeabilitet øges, blodtrykket falder og evt. går i stå.
Steril? fri for mikroorganismer
Desinfektion nedsættelse af kimtal på ikke levende overflade
konservering? undgå vækst (helkonseveres) --> sterilisation
antiseptik nedsættelse af kimtal på levende overflade- hud
aseptisk arbejde under kimfri betingelser
krav for sterile lægemidler 10^-6 kontamering/ enhed
Exotoxin Exotoksis er toxin (giftstoffer), der udskilles ekstracellulært når organismen vokser. Der er undertyper; cytolytiske toksiner → medfører celledød, angriber enzymatiske celle AB-toksin og super-antigene toksiner: stimulerer immumresponset, der medfører til informatoriske inflammation.
Beskriv et restriktionsenzym Endo-DNAse, der skærer bestemte DNA sekvekvenser
Hvorfor ses en forskel mellem G-positiv og G-negativ ved gramfarvning? cellevæggen hos G-positiv lukkes i 96 % ethanol --> blå/violet hos G-netativ --> rød
Restriktion enzymers funktion Skærer DNA i specifikke områder beskytter prokaryote med fremmede DNA (f.eks. virus)
størrelsen af cytoplasmisk ribosomer i eukayoter og bakterier Bakterier: 70 S Eukayot : 80 S
Makromolekyler i: - DNA -RNA -Protein DNA: deoxyribonuklein syre RNA: ribonuklein syre Protein: polypeptid
hvad kan ses om en bakterier, når der bruges mikroskropi (fugtigt ufarvet) Morfologi (facon) bevægelighed lejring
peptidoglycan er opbygget af og findes i? OPbygget af sukkerkæder og aminosyrer, og findes i cellevæggen kun hos bakterier
cellevæggens funktion? Giver cellen styrker, cellen kan modstå osmotisk tryk indefra, vigtigt punkt --> svaghed for pencilin
forklar begreberne: bakteriocid og bakterio-statisk bakteriocid --> cellerne dræbes bakterio-statisk --> cellevækst stoppes, men cellerne dræbes ikke
enteriotoksin? Er et exotoksin med virkning i tarmen
hvad er betegnelsen for bakterier, der kan vokse i tilstedeværelsen af ilt, og beregnelse for bakterier der ikke kan tåle tilstedeværelse af ilt obligat aerob obligat anerob
hvad er endosporrer og hvordan dræbes de specielle strukturer der dannes inde i cellen gennem sporulation, beskytter bakterien i dårlige tider den er utrolig hårdfører --> kræver autoklavering (tryk-kogning) for at dræbes
Forskellen mellem endo - og exotoksiner er? Exotoksiner: frigives fra bakterier/virus. binder ofte til specifikke receptorer fx cytotoksin, entero-toksin osv. Endotoksiner: bliver på bakteriecellen indtil cellen lyser (nedbrydes)
transpeptidation en reaktion, der involverer overførsel af en eller flere aminosyrer fra en peptidkæde til en anden
Nævn to årsager til hvorfor pencillin har været en succesfuld lægemiddel i klinisk medicin? 1. mennesker er Eukaryoter og mangler derfor peptidoglycan , således kan lægemidlet indgives i høje doser, uden at være toksis 2. de fleste patogene bakterier indeholder peptidoglycan og er således potentielle mål for lægemidlet
Hvad er generationstiden et betegnelse for? Generationstiden er tiden det tager for en bakterie at dele sig ved
I hvilket interval ligger generationstiden normalt for bakterier? 0, 5 til 6 timer
Hvad afhænger en bakteries generationstid af? Den afhænger af vækstmediet og inkubtionsbetingelserne
Beskriv eksponentiel vækst vækst af bakterier/mikroorganismer hvor antallet af celler fordobles under en konstant tidsinterval
Hvordan beregner man n (antallet af generationer i perioden hvor der sker eksponentiel vækst) n= log(N) - log(N_0)/ log(2) hvor N er den totale bakteriemængde og N_0 er starttidspunktet
Beskriv lag-fasen en lagfase er fase hvor bakterierne tilpasser sig vækstbetingelserne. Den periode hvor bakterierne modnes og er endnu ikke i stand til at dele sig. Her syntetiserer bakterierne RNA, enzymer mm
Beskriv stationær fasen. En fase, hvor næringsstofferne er opbrugt, eller at et affaldsprodukt af organismen akkumuleres i mediet, hvorved væksten hæmmes
Beskriv exponentiel fasen En fase, hvor cellerne vokser eksponentielt og er typisk sunde.
Hvad er dødfasen? fase, hvor bakterierne langsomt begynder at dø, enten fordi der ikke er næringstoffer eller fordi temperaturen enten sænkes eller øges.
Alkaliphil? basiske miljøer (pH mellem 8,5 til 11)
Hvad er DNA og RNA? basisk eller syrelig? DNA er basisk RNA er syrlig
Hvad er halotolerance og nævn er bakterie art, der er halotolerant. Halotolerance er tilpasningen af levende organismer til betingelser med høj saltholdighed fx Staphylococcus aureus
Hvad er acidophile? organismer, der vokser bedst i lave temperatur typisk under pH 5,5
Hvad betyder aerotolerant anaerob? mikroorganismer, der ikke kan respirere O2, men hvis vækst er upåvirket af ilt
Binære fission? celledeling efter udvidelsen af en celle til dobbelt
hvad er puriner? Aminosyrerne: adenin og guanin
hvad er pyrimidin? aminosyrerne; thymin, cytosin og uracil
uracil? findes kun i RNA
hvor findes thymin? i DNA
Hvor findes phosphodiester binding og hvorfor kaldes det en phosphodiester? phosphodiester findes i den primær struktur af RNA og DNA, og de kaldes phosphodiester, fordi phosphaten binder to sukker molekyler via en ester-kæde
hvilke tre typer RNA-molekyler deltager i protein-syntesen og hvad står de for? 1. mRNA (messenger RNA), der er enkeltstrenget som bærer den genetiske information fra DNA til ribosomer 2. tRNA (transfer RNA), der oversætter den genetisk information til mRNA i form af proteiner. 3. rRNA (ribosomal RNA), en katalytisk bestanddel af ribosom
hvad betyder 1 kilobase (kb) af DNA? og hvad betyder kbp og hvornår bruges disse termer? 1 kilobase (kb) = DNA-molekyle med 1000 baser kbp= kilo basepar og bruges når DNA er dobbelt-helix.
Hvad er en stem-loop struktur og hvorfor dannes de? Stem-loop er intramolekylær baseparring, der kan forekomme i enkeltstrenget DNA eller, mere almindeligt, i RNA. Det sker, når to regioner af den samme streng dvs. komplementære nucleotid-sekvenser læses i modsatte retninger. forårsager af repeat-sekvenserne
Beskriv enzymet DNA gyrases funktion. bakterielt enzym, der kan kløve DNA, sno DNA-molekylet omkring aksen og sætte det sammen igen (negativ coil). Gyrase tilhører en gruppe af enzymer kaldet topoisomeraser. og er ATP-krævende
Hvad betyder transposable elementer og hvor mange typer findes der i prokayote celler? Transposable elementer er DNA-sekvenser, der kan flytte sig. der findes tre typer i prokayote celler; insertion sekvens, transponer og specielle vira.
hvad betyder semikonservative? de to identiske DNA-molyker der dannes ved replikkation et nyt streng og et gammelt streng
hvilke enzymer tilføjer deoxynukleotider og hvor mange findes der? nævn deres vigtigste funktioner DNA-polymeraser, der findes 5 typer: 1, 2, 3 , 4 og 5. 3 og (1) er involveret i replikationen af DNA mens de andre hjælper med at reperere ødelagte DNA-molekyler
beskriv en primers funktion. primer er en nukein syre eller et RNA-stykke, der søger for at DNA-polymerasen binder til den første nukeotid.
primase? Enzym, der laver RNA-primer, når dobbelthelixen åbnes og DNA replikation begynder
Beskriv kort DNA-replikationen og beskriv de forskellige enzymers roller. Først lynes dobbeltstrenget DAN vha. enzymet helikase, hvorved der dannes to enkelt-strenget DNA. mens helikase klipper dobbelt-strenget DNA, kommer enkeltstrenget proteiner og binder sig til de nye enkelt-strenget DNA-molekyler. i leadings-strenget, der går fra 5' til 3' bliver primer sat på vha. DNA polymerase 3. I lagging-strenget sætter primasen primer på, hvorefter DNA polymerase tilføjer nukleotiderne (okazaki) til primeren. herefter kommer DNA polymerase 1 og udskifter primerne med DNA-nukleotider. enzymet DNA- ligase limer DNA-nukleotiderne sammen fra 3' til 5'. herefter er den klar til transkription
PCR? Man opvarmer et gen for at adskille dobbeltstrenget DNA til 2 enkelte (ved opvarmining til 90 grader, hvor DNA'et denatureres). herefter sænker man temp. til 60 grader for at tilsætte primerere dvs. begyndelsessekvenser (polymerasen udfylder de tomme pladser), hvorefter DNA-synteteres Ved gentagne gange at opvarme og nedkøle hele systemet kan man hurtigt skabe mange nye DNA-kopier; hver nydannet DNA-streng kan i næste cyklus være skabelon for dannelsen af en ny streng;
Beskriv trankriptionsprocessen RNA- polymerase samt sigma-faktoren sætter sig på promoter-regionen (sekvenser af DNA). de genkender generne, der skal transkriperes. transkriptionen begynder, hvor sigma-faktoren frigives. når termination sitet nås, stoppes transkriptionen herefter frigives RNA-polymerasen og RNA-molekylet er færdigdannet og kan frigives.
Beskriv translationsprocessen. Translationen indledes med at danne en initeringskompleks (indeholder 30 S og forskellige sites) initeringskomplekset binder sig til mRNA, hvorved 50 S sætter sig på komplekset. 70 S ribosomal subuniten har to sider, på hvilket tRNA-bærende aminosyre kan binde. En af dem kaldes P-site, og den anden for A-site. Der er også en tredje side, der kaldes for E-site, hvor tRNA bliver udskilt. På P-sitet sidder aminosyren Met, hvorefter den sætte aminosyre (Pro) bliver sat på A-sitet . herefter sætte Met sig på Pro vha. tRNA. Herfter skubbes den føste codon til E-site og bliver skubbet væk, hvorefter de to sammensatte aminosyrer bliver skubbet i P-site. tRNA bærer den næste aminosyrer og sætter den på A-site. Codon for den nye aminosyre (tRNA) passer med codon på mRNA. Herefter bliver den nye aminosyre sat på de to aminosyre og den bliver skubbet på P-site, hvorefter den codon, der sidder på E-site ryger af. På den måde kommer den næste aminosyre. Tilsæt sætte stop-codon (UAA) på P-site, hvorefter aminosyren dissocere u 30 S og 70 S ribosomal subunits. Herfter udskilles RNA og prote
chaperon molekyler? proteiner der hjælper andre proteiner med at folde rigtigt
nævn de to negativ kontroleringsmekanismer for transkription? enzym repressor: enzymet syntetiseres ikke, hvis der i forvejen er det nødvendige aminosyre i mediet. enzym inducer: enzymet syntetiseres kun ved tilstedeværelset af den pågældende aminosyre.
beskriv mekanismen for repressoren i en arganin-operon. på DNA-templatet sidder en argini-promoter, en arg. operator og andre base-sekvenser. Operoneret bliver transkriberet, fordi reprossoren er ikke aktiv (i stand) til at binde sig arg. operatoren. hvis transkriptionen skal blokeres, kommer der en corepressor og binder sig til repressoren, der gør den i stand til at binde sig til operator og hindrer Polymerasen i at binde promoteren
beskriv en enzym induktion i laktose-operonet. En repressor binder sig til lac-operatoren, hvilket forhindrer polymerasen i at binde sig til promoteren, dvs. transkriptionen forløber ikke. hvis der derimod kommer en inducer og binder sig til repressoren, kan repressoren ikke binde sig til lac-operatoren og polymerasen kan sætte sig på promoteren og begynde transkriptionen.
Nævn to eksempler på negativ kontrol af transkriptionen. 1. Induktion i maltose 2. aktiv protein interaktion med RNA polymerase
beskriv prossen "positiv kontrol af enzyme i induktion i maltose" Her har vi en aktivatorbinding-site og en promoter på DNA-template når der ikke er en inducer tilstede kan hverken maltose aktivator-protein eller RNA-polymerasen binde sig til DNA. derfor forløber transkriptionen ikke. hvis vi derimod har en inducer, der binder sig maltose aktivator-protein og det binder sig til aktivator-bindingssite, betyder det at polymerasen kan binde sig til promoteren og transkriptionen forløber.
beskriv activator-proteinets interaktion med polymerasen. Aktivator-proteinet binder sig til aktivator-bindingssite, hvorved RNA-polymerasen binder sig til promoteren. herefter begynder transkriptionen. transkriptionen kan sagtens forløbe, hvis promoteren ligger lang væk fra aktivator-bindingssite.
Hvad betyder begrebet Regulon? Regulon er et betegnelse for flere operon, der er under kontrol af et reguleringsprotein.
hvad betyder global control system? et system, der regulerer mange gen-ekspression samtidig
Beskriv en eukayotes mitokondrier. den består af en innermembran, en ydremembran og en matrix
hvilke bakterie-ater findes der på huden? klebsiella Pseudomonas enterobakterier staphlykokker streptokokker
hvilke bakterier findes der i munden? streptokokker lactobaccilus
hvilke bakterier findes i luftvejene? streptokokker staphylokokker
hvilke bakterier findes der i tarmkanalerne? streptokokker clostridium E.coli klebsiella staphalykokker gram-positive bakterier
hvilke bakterier findes der i urinvejene? E.coli klebsiella staphylokokker clostridium streptokokker
hvad betyder attenuation? hæmning eller tab af virulensen af et patogen
bacteremia? tilstedeværelset af bakterier i blodbanen
beskriv odret toksisitet en organismens evne til at fremkalde ødelæggelsen i form af toksin (gift) som hæmmer værtcellens funktion, eller dræber værtcellen
Inkubationstiden? den tid det tager fra en person er smittet til sygdommen bryder ud
Primosome helicase + primase (subkompleks)
Halvgennemtrængelig barrier nogle små hydrofobiske molekyler kan placere cytoplasma membranen ved diffusion, men ellers polære eller ladet molekyler)
Protein anker side af mange proteiner, som deltager i transport)
”Energy conservation” (besparelse) proton motive force – membranen har en energiladet form, hvor protoner (H+) er adskilt fra hydroxyioner (OH+) henover dens overflade)
Group translocation (molekylerne modificeres ved phosphorylering under transport af phosphotransferase system - energi til systemet kommer fra phosphoenolpyruvat)
ABS transporter tre komponenter: substrat binding protein (periplasmic binding protein), membran integrated transporter, og et ATP-hydrolyserende protein – transporten findes kun i gram negative bakterier)
Single-strand binding protein stabiliserer DNA og forebygger, at DNA’et ikke folder sig sammen igen
stopcodon UAA, UAG, UGA, Codon genkendes ved specifik baseparring med et komplementært sæt af 3 baser (anticodon) i tRNA
tartcodon: AUG (N-formylmetionin), I mRNA
Shine-Dalgarno sekvens: en sekvens i mRNA, hvormed r-RNA genkender en specifik AUG på mRNA som startcodon, hjælper med at binde mRNA til robisom
Aminoacetyl-tRNA syntetas et enzym, som sætter tRNA og dets specifikke aminosyrer
Polysome (kompleks): flere ribosomer kan samtidigt translatere et enkelt mRNA molekyle og danne et polysome.
Show full summary Hide full summary

Similar

English Language Techniques
lewis001
Mind Maps with GoConqr
croconnor
2PR101 1.test - 9. část
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 5.
Nikola Truong
IDENTIDAD SOCIAL
laura vasquez
TRASTORNO DE LA AFECTIVIDAD
Valeria Rios
New GCSE Maths required formulae
Vicki Causer
AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA
Angel Chimbolema
ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÍTICA
Alba Garcia
Historia de la Literatura
Marie Lemus
LITERATURA DE LA PANDEMIA
brayan quintero