els animals i porífers

Anna San Martín
Flashcards by Anna San Martín, updated more than 1 year ago
Anna San Martín
Created by Anna San Martín over 5 years ago
9
0

Description

Flashcards on els animals i porífers, created by Anna San Martín on 05/30/2015.
Tags

Resource summary

Question Answer
els animals són organismes pluricl·lulars eucariotes amb nutricio heterotrofa
els vertebrats es divideixen en mamifers, peixos, aus, reptils i amfivis
els invertebrats es divideixen en porífers, cnidaris, anèl·lids, moluscs, artropodes i equinoderns.
Els porífers són esponges de vida aquatica viuen normalment en el mar i són de consistència toba
el seu cos presenta dos orificis grans que es diuen osculs també molts orificis inal·lants i unes cambres internes
les cambres internes a dintre tenen cel·lules flagelades que es diuen coanòcits que absorbeixen el aliment de l'interior de la esponja
Els porífers normalment viuen en espais marins
Show full summary Hide full summary

Similar

els animals i els porífers
Anna San Martín
BARBARISMES
Maria Mira Castelló
Números Naturales
barbara.ortega
unitat 4
Victor Gallardo
Els dialectes del català
Anna Monteagudo
Vida en el planeta
Manuel de las heras
test recursos tic
marleny amaya avila
RESIDUOS SOLIDOS
marleny amaya avila
Repaso de Naturales
lotusmariegenao.
ciencias
alessandro_piero