การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

Description

ผลงานของ นายเสกสรรค์ ศิริมนตรี ม.4/1 เลขที่ 10 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอ คุณครู กนกพร นันแก้ว

Resource summary

Question Answer
สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมทั่วไป
สามเหลี่ยมด้านเท่า
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
สามเหลี่ยมมุมฉาก
Show full summary Hide full summary

Similar

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
เชาวรัตน์ เเสงกล้า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อุทุมพร ดงหิงษ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
jomjam buddee
หลีกเลี่ยงความรุนแรง
Pawadee Chaiyasa
เซต
surasit sadlan
ระบบเลขฐาน
supaporn somparn
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
patchara katkong
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
patchara katkong
ระบบจำนวนเต็ม
พรพิมล หมุยเฮบัว