ประเทศในอาเซียน

พงศธร  กาดกอง
Flashcards by พงศธร กาดกอง, updated more than 1 year ago
พงศธร  กาดกอง
Created by พงศธร กาดกอง about 5 years ago
4
0

Description

ผลงานของนาย พงศธร กาดกอง เลขที่6 ชั้นม4/1 รายวิชาคณิตศาสตร์ อ.กนกพร นันแก้ว

Resource summary

Question Answer
1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
2.ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
3.ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
4.ประเทศลาว (Laos)
5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
6.ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar)
7.ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)
8.ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
9.ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
10.ประเทศไทย (Thailand)
Show full summary Hide full summary

Similar

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
เชาวรัตน์ เเสงกล้า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อุทุมพร ดงหิงษ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
jomjam buddee
หลีกเลี่ยงความรุนแรง
Pawadee Chaiyasa
เซต
surasit sadlan
ระบบเลขฐาน
supaporn somparn
อาเซียน
Bas Arwut
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
patchara katkong
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
patchara katkong