Diversitat d'Avui

Lucía Rodríguez Hernández
Flashcards by Lucía Rodríguez Hernández, updated more than 1 year ago
Lucía Rodríguez Hernández
Created by Lucía Rodríguez Hernández over 5 years ago
4
0

Description

treball sobre la diversitat d'avui en dia

Resource summary

Question Answer
EAP Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica Són un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Destinat a Educació Infantil.
CREDA Centre de Recursos per a Deficients Auditius Són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació. Destinat a Educació Infantil.
CREDV Centre de Recursos per a Deficients Visuals És un servei educatiu específic que dóna suport a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals. Destinat a Educació Infantil.
CSMIJ Centre de Salut Mental Infanti i Juvenil És un servei de la xarxa pública de Catalunya que presta assistència psicològica i psiquiàtrica. Destinat a nens i nenes fins als 18 anys.
CDIAP Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç S'adrecen als infants que es troben en situacions com Infants que presenten malformacions evidents, defectes congènits, lesions cerebrals de qualsevol origen i d'altres anomalies. Destinat a Educació Infantil
USEE Unitats de Suport a l'Educació Especial Són unitats de recursos per afavorir la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns escolars ordinaris. Destinat a Educació Primària.
UALL Unitat d'Audició i Llenguatge Són unitats de recursos per afavorir la participació de l’alumnat amb sordesa en entorns escolars ordinaris. Destinats a Educació Primària.
UEC Unitat d'Escolarització Compartida És un servei que consisteix en un espai alternatiu on cursar temporalment l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), per motius diversos. S'accedeix per una actitud incorrecta, manca d'assistència, baix rendiment, entre altres.
Aula Oberta Són entorns escolars innovadors i flexibles per a nois i noies de segon cicle de l'ESO en risc de no assolir l'èxit educatiu.
Aula Taller Dona una sortida professional amb l'aprenentatge bàsics d’oficis i poder a més obtenir el Graduat en ESO.
Show full summary Hide full summary

Similar

PRIMARIA - PAREJAS...
Ulises Yo
6 CCSS. Tema 1: Prehistoria y Edad Antigua. (Repaso)
José Alberto Verdugo García
La veu. Conjunts vocals
Adelaida Ibañez Ferrater
Sueño infantil
Elena Bujanda
INFANTIL: PERSONAJES de CÓMIC...
Ulises Yo
CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.
Maria luisa Velasco
MALTRATO
laurasierra127
Literatura Infantil
Sebastian Fernandez
ROBÓTICA EDUCATIVA: La programación
miclasedeinfanti