Temaer i domsamlingen - hvilke dommer kommer til anvendelse?

Caroline Holst Kavli
Flashcards by Caroline Holst Kavli, updated more than 1 year ago
Caroline Holst Kavli
Created by Caroline Holst Kavli over 5 years ago
30
0

Description

Flashcards on Temaer i domsamlingen - hvilke dommer kommer til anvendelse?, created by Caroline Holst Kavli on 03/12/2015.

Resource summary

Question Answer
"Vinnings hensikt" Fetisjisme
Rettsstridsreservasjon Listesaken Kjuus Sandsdalen Røykdykker Ludder Rt. 2008 s. 1491 (Polititrussel hos psykiater)
Medvirkning Andrawes II Solidarisert seg Orderud Rt. 2010 s. 1630 (Kniv)
Legalitetsprinsippet Elvebåt Hønsehauk Rt. 2009 s. 1412 (seksuell omgang med mindreårig datter)
Forsøk Politigissel Forsøkets nedre grense Rt. 2011 s. 1455 (Mot på chat som datter)
Straffutmåling Straffeskjerpelse Forvaring Rt. 2009 s. 1412 (seksuell omgang med mindreårig datter)
Straffrihetsgrunner Samtykke - Rt. 2004 s. 849 Nødrett - Røykdykker
Uskyldspresumpsjon Uskyldspresumpsjonen Ringvold
Forsett Skoheroin (Dolus eventualis) Rt. 2007 s. 1559 (tiltaltes oppfatning) Rt. 2011 s. 1104 ("Sløret" sannsynlighetsforsett)
"Samme forhold" Nittedal Rt. 2012 s. 313 (kreditorsvik og skattesvik)
Ulovlig/utilbørlig ervervet bevis Fengselsbetjent Løgndetektor Videoovervåkning Lydopptak Nederland Utradisjonelle etterforskningsmetoder Bevisavskjæring Rt. 2009 s. 1526 (Drapsforsøk)
Tilregnelighet Rusbetinget psykose
Vitneplikt / Selvinkriminering Engelsk forsvarer Rt. 2010 s. 456 (Brødre) Heaney and McGuinness O'Halloran and Francis Opplesning av forklaring avgitt før straffesaken
Kontradiksjon Rt. 2004 s. 1974 (Var til stede) Unterpertinger Kaste and Mathisen
Habilitet Dommers habilitet Rt. 2009 s. 1526 (Drapsforsøk)
Dobbeltforfølgning Rt. 2010 s. 72 (Tilleggsskatt) Orr Zolotukhin
Rettens forhold til partenes prosesshandlinger Monteringsfeil
Foreningers "rettslige interesse" Alta Stopp Regionsfelt Østlandet
Rettskrav Burhøns I Professorlønn
Pretensjoner Ringnot
Tilknytning Fullmakt Kjellerbod Norsk Tillitsmann
Akutalitet Kvinnefengsel I Draktreklame Tvangsinnleggelse
Rettskraft Bjerkvik Råteskader
Utilbørlig skaffet bevis (sivil) Lydbånd
"Nytt krav" Pelsdyrhallene Råteskader
Kontradiksjon (sivil) Storbyguiden
Partshjelp Leiligheter på Geilo
Show full summary Hide full summary

Similar

JUS124 - Tingsrett - Rettspraksis
Pascual Strømsnæs
Etterforskning
Emile Schjønsby-Nolet
French Beginner
PatrickNoonan
Sociology- Family and Households Flashcards
Heloise Tudor
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
GCSE AQA Chemistry - Unit 3
James Jolliffe
New GCSE Maths
Sarah Egan
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
SISTEMAS Y RELACIONES
cecy menchaca
Elementos de un proyecto de investigación
alan herrera
SISTEMA DIGESTIVO
Katlin González