Fitxes de repàs sobre el tema del so

Ramon Llanes Bordes
Flashcards by Ramon Llanes Bordes, updated 8 months ago
Ramon Llanes Bordes
Created by Ramon Llanes Bordes almost 6 years ago
1977
1

Description

Fitxes per repassar el tema EL SO · 1r d'ESO · INS Manuel de Montsuar (R.Llanes)

Resource summary

Question Answer
Defineix el so: És la sensació que experimenta l'oïda quan, a través de l'aire, li arriba una vibració
Sonòmetre
Dóna la nota La a 440 Hz Diapasó
1. Pavelló auricular (orella) 2. Canal auditiu 3. Timpà
La velocitat de so és major en els sòlids que en els líquids i en els líquids és major que en els gasos. És cert? Sí. Per exemple: acer (5.100m/s), aigua (1493 m/s) i aire (a 0 graus 331 m/s i aproximadament a 340 m/s a 20 graus)
Què són els ultrasons? Sons amb una freqüència superior als 20.000 Hz (inaudibles per a les persones)
Quina diferència hi ha entre aquests dos sons? Fort i fluix (intensitat)
Si els llamps i els trons s'originen al mateix moment, per què escoltem el tro més tard? Perquè la velocitat de la llum és molt més ràpida (300.000 m/s)
Com menys vibracions per segon un so és més agut o més greu? Greu
Branca de la física que estudia tots els aspectes relacionats amb el so Acústica
Nom dels 3 ossets de l'oïda mitjana: Martell, enclusa i estrep
Per què no s'escolta cap so a la lluna? El so no pot desplaçar-se al buit
Quines són les 4 qualitats del so? 1.Altura 2.Intensitat 3.Durada 4.Timbre
Amb quin aparell es mesura la intensitat del so? Sonòmetre
Què és i per a què serveix? Diapasó. Serveix per afinar els instruments
En una partitura, la f significa fluix o fort? f = forte (fort) i p= piano (fluix)
Quin instrument t'agrada més? És pot mesurar i quina seria la seva unitat de mesura? El timbre, a diferència de l'altura, la intensitat i la durada, no es pot mesurar. Depèn de la sensibilitat de l'oïda de cadascú de nosaltres.
Explica breument aquest fenomen acústic: Eco: rebot del so en espais oberts i a distàncies superiors als 17 metres.
Parts de l'oïda interna (2): -Cargol auditiu o còclea -Nervi acústic o auditiu
Quina és la unitat de mesura de l'altura dels sons? Hertz (Hz) = v/s (vibracions per segon o freqüència)
És la barreja del so directe amb el seu rebot (en un espai tancat) Ressonància o reverberació
Quina diferència hi ha entre aquests dos sons? Greu / agut (altura)
Què significa dB? Decibel. És la unitat de mesura de la intensitat del so
so (ones regulars) - soroll (ones irregulars)
Límits (altura) de l'oïda humana en Hz: de 20 a 20.000 Hz
Com s'orienten els ratpenats? A través dels rebots d'ultrasons (s'anomena ecolocalització)
Són els sons secundaris que acompanyen el so principal i que determinen el timbre Harmònics
Diferències entre l'eco i la ressonància -Es diferencien en la distància -Espais oberts / espais tancats
Anomena alguns materials que absorbeixen el so: Fusta, suro, roba, cortines, porexpan...
Quina és la velocitat del so en km/h? 1200 km/h (1234,8 km/h)
Avió supersònic que trenca la barrera del so
Serveix per a cridar els gossos: Xiulet d'ultrasons
Sons per davall dels 16 Hz Infrasons
Ressonància o reverberació
Tècnica i aparell que permet navegar i calcular el fons marí a partir dels sons Sònar
Velocitat (aproximada) del so a l'aigua: 1500 m/s (1.493 m/s a 25 graus)
Les figures musicals determinen la ............. dels sons durada
Les notes musicals determinen l' ............... dels sons altura
La veu femenina és més ............... que la masculina aguda
Imagina't que veus un llamp a l'horitzó i, al cap de 3 segons, escoltes el tro. A quina distància es troba la tempesta? A poc més d'un quilòmetre. 340 m/s (velocitat del so) x 3 segons = 1020 metres
Gràcies a aquesta qualitat del so diferenciem les veus i els instruments El timbre
El .............. de cada instrument depèn de la forma de l'ona sonora timbre
Als sons forts dels anomena "piano" (p). Cert o fals? Fals. Piano (p) significa fluix en italià
Si tinguessis un sonòmetre, quants decibels marcaria? Aproximadament 120 dB
Quina diferència hi ha entre el so i el soroll? So: ones regulars Soroll: ones irregulars
És el mateix sentir que escoltar? Sentir: percebre un so i és involuntari. Escoltar: posar-hi atenció i és voluntari.
Les ones sonores són visibles? Són invisibles i només es poden veure a traves d'un complex sistema fotogràfic
El timbre d'aquests violins construïts al s.XVII és extraordinari ! Stradivarius
És la molestia que provoca l'excés i el volum de sorolls a la nostra societat Contaminació acústica
Tècnica d'exploració mèdica a partir del rebot del so Ecografia
Show full summary Hide full summary

Similar

LES QUALITATS DEL SO
Núria Canals Puig
Test Unitat 1 1ESO "Escrivim i componem"
Eva Pardos Crespo
S.O. Linux
Corina Arteaga
UD3. Sistemas operativos
José Ignacio Carrera
El Sistema Operativo...
amedlimas97
QUALITATS DEL SO
musicalesdunes10
So vs So much vs So many
Your English Workout
ADMINISTRACIÓN DE LA MEMORIA Sistemas Operativos
Oscar Rodolfo Guerrero Segura
So i Soroll i silenci
Eva Pardos Crespo
sistemas operativos
fernandezbautist
SISTEMA OPERATIVO (SO) MAPA MENTAL
ULISES OLGUIN MORENO