Nederlands woorden 1+2 H3.3

jaspervanbeuseko
Flashcards by jaspervanbeuseko, updated more than 1 year ago More Less
jaspervanbeuseko
Created by jaspervanbeuseko almost 4 years ago
34
1
0

Description

Nederlands
Tags

Resource summary

Question Answer
Aangeboren Wat je al vanaf je geboorte hebt
De communicatie De uitwisseling van informatie
De context 1 situatie waarbinnen de gebeurtenis plaatsvindt; 2 de omringende tekst
Daadwerkelijker In werkelijkheid, echt
Het element Deel van een groter geheel, onderdeel
De emotie Het gevoel
Exact Precies
Extreem Heel erg; uiterst
Instinctief Volgens je gevoel
De minachting Het totale gebrek aan waardering
Neutraal 1 niet opvallend; 2 zonder emotie
Genuanceerd Met aandacht voor verschillende kanten van een zaak, niet zwart-wit
De psycholoog Hulpverlener voor mensen met geestelijke problemen
Universeel Bij iedereen voorkomend
De walging De afkeer
De aanpak De manier van werken
Assertief Zelfbewust, zelfverzekerd
Het conflict Het heftige verschil van mening
Continue De hele tijd, constant
Dominant Bazig, overheersend
Spartaans 1 streng 2 zonder luxe
Te lijf gaan Aanvallen
De neiging Iets wat je steeds doet, of steeds wilt doen
Uiten 1 zeggen; 2 laten merken
Variëren 1 veranderen; 2 wisselen
Op de voorgrond staan Veel aandacht krijgen
Noem minstens 5 voorvoegsels On, non, niet, anti, contra, ir, a, in, dis, de, des
Noem een achtervoegsel Loos
Antoniem Woorden met een tegenstellende betekenis
Signaalwoorden die op een antoniem wijzen Echter, evenwel, toch, in tegendeel, enerzijds ... Anderzijds, daar staat tegenover
Show full summary Hide full summary

Similar

NT2 ⎜Enkele of dubbele klinker ★
Clarisse SK
PARTIE 1: Inleiding + artistieke cultuur in de Nederlanden
estelle.platiau
Voornaamwoordelijk Bijwoord
Clarisse SK
NT2 | Hangen‚ Liggen‚ Staan‚ Zitten ★★
Clarisse SK
Spelling: verkleinwoorden
Maaike Zijm
Frans unité 4
yoloswag
NT2 ⎜Boekhouding ⎜Woordenschat ★★★
Clarisse SK
Partie 2: 15de, 16de, begin 17de
Isabelle Lemaire
NT2 | Voorzetsels van Plaats ⎜Waar zijn de dieren? ★
Clarisse SK
Administratie vak PP02 Marketing
Calvin Wit
Banking 1, 2, 3
Ruth Snijders