Unterricht 2

Damian Wierzchowski
Flashcards by Damian Wierzchowski, updated more than 1 year ago
Damian Wierzchowski
Created by Damian Wierzchowski about 5 years ago
90
0

Description

Direktes Deutsch - to seria lekcji przygotowanych w oparciu podręcznika "Direktes Deutsch". Znajdziesz tu słownictwo, ćwiczenia i wszelkiego rodzaju materiały służące poszerzaniu jak również utrwalaniu wiedzy z każdej jednostki lekcyjnej. A zatem Viel Spaß beim Deutschlernen :)

Resource summary

Question Answer
Wer ist das? Kto to jest?
Das ist Paula. To jest Paula.
Ich bin ... Ja jestem ...
Bist du Anton? Czy ty jesteś Anton?
Sie ist ... Ona jest ...
Frage ich? Ja pytam?
Und das ist Elke. A to jest Elke.
Wie heißt sie? Jak ona się nazywa.
Frage ich oder antworte ich? Ja pytam, czy odpowiadam.
Woher? Skąd?
kommen pochodzić
kommen aus pochodzić z
Ich komme aus ... Ja pochodzę z ...
Er kommt aus Polen. On pochodzi z Polski.
Polen Polska
England Anglia
Deutschland Niemcy
Russland Rosja
Norwegen Norwegia
Finnland Finlandia
aus Finnland z Finlandii
Woher kommst du? Skąd pochodzisz?
Kommst du aus Deutschland? Pochodzisz z Niemiec?
Bin ich aus Norwegen? Czy jestem z Norwegii? Ja, ich bin aus Norwegen. Nein, ich bin nicht aus Norwegen, sondern aus Deutschland.
Woher kommt er? Skąd on pochodzi?
aus Ungarn z Węgier
Tschechien Czechy
Ist das Tim? To jest Tim.
Show full summary Hide full summary

Similar

Vokabeln zu родной город
Heiderose Puder-Borschil
Deutschland (1949-heute)
max.grassl
Zeitformen
JohannesK
Stilmittel
Cassibodua
Urlaub und Reisen
JohannesK
Übung Aussprache und Tiere
Gamze Ü
Unterricht 1
Damian Wierzchowski
Französisch für Anfänger
JohannesK
Französisch Vokabeln Découvertes 1, Leçon 1, Karteikarten
AntonS
Musikwörter
Heini Syyrilä
Perfekt (vollendete Gegenwart)
Gamze Ü