Unterricht 15

Damian Wierzchowski
Flashcards by Damian Wierzchowski, updated more than 1 year ago
Damian Wierzchowski
Created by Damian Wierzchowski over 5 years ago
95
0

Description

Direktes Deutsch - to seria lekcji przygotowanych w oparciu podręcznika "Direktes Deutsch". Znajdziesz tu słownictwo, ćwiczenia i wszelkiego rodzaju materiały służące poszerzaniu jak również utrwalaniu wiedzy z każdej jednostki lekcyjnej.

Resource summary

Question Answer
der Computer komputer
spielen grać
Computer spielen grać na komputerze
schreiben pisać
interessant interesujący
uninteressant nieinteresujący nieciekawy
ich spiele ja gram
wir spielen my gramy
er schreibt on pisze
er schreibt interessant. On pisze interesująco.
haben mieć
sehen widzieć
brauchen potrzebować
kaufen kupować
das Kind die Kinder dziecko dzieci
der Füller pióro
heute dzisiaj
nichts nic
die Mappe teczka
also a więc, zatem
Braucht ihr die Tafel heute? Porzebujecie tablicę dzisiaj?
Ich sehe das Bild. Widzę obraz.
Findest du ihn interessant? Uważasz, że on jest interesujący?
Show full summary Hide full summary

Similar

Vokabeln zu родной город
Heiderose Puder-Borschil
Deutschland (1949-heute)
max.grassl
Zeitformen
JohannesK
Stilmittel
Cassibodua
Urlaub und Reisen
JohannesK
Übung Aussprache und Tiere
Gamze Ü
Französisch für Anfänger
JohannesK
Französisch Vokabeln Découvertes 1, Leçon 1, Karteikarten
AntonS
Musikwörter
Heini Syyrilä
Perfekt (vollendete Gegenwart)
Gamze Ü
мой компьютер
Elke Kolodzy