သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၄)

U Nay Lin
Flashcards by U Nay Lin, updated more than 1 year ago More Less
U Nay Lin
Created by U Nay Lin almost 5 years ago
U Nay Lin
Copied by U Nay Lin almost 5 years ago
3
0

Description

ပထမတန်း မြန်မာဖတ်စာ သင်ခန်းစာများ

Resource summary

Question Answer
ဖျင် ဖျင်အင်္ကျီ
ဖျင်း ညံ့ဖျင်း − အကြမ်းဖျင်း − သိမ်ဖျင်း − ဗြုတ်စဖျင်းတောင်း − ကနားဖျင်း
ဖြင့် လက်ဖြင့် − တုတ်ဖြင့် − အယုတ်သဖြင့်
ဖြင်း ဖြင်းဖြင်း (မြည်သံ)
ဖွင့် တံခါးဖွင့် − ဖွင့်ချ ၊ ဖွင့်ထုတ် − ဂုဏ်တော်ဖွင့်
ဗြင်း ဗြုန်းစားဗြင်းစား − ဗြုန်းဗြင်းဆန်ခတ်
ဘွင်း ဘွင်းဘွင်းပြော
မြင် မြင် (ကြည့်၍−) − မြင်ယောင်မြင်မှား − မြင်ပြင်းကပ် − မြင်ကွင်းကျယ်
မြင့် စင်မြင့် − မြင့်မြတ် − အမြင့်ခုန်
မြင်း မြင်း ၊ မြင်းကျား − ကမြင်းကြောထ − ကုပ်ကမြင်း − အဟောင်းအမြင်း
မျှင် မျှင်ငါးပိ − ချည်မျှင် − မျှင်မျှင်သေးသေး − ဆံခြည်မျှင်
မျဉ်း လူကူး မျဉ်းကျား − မျဉ်းသား − မျဉ်းဖြောင့် − ငိုက်မျဉ်း
မြှင့် ချီးမြှင့် − မြင့်အောင် မြှင့်
ယွင်း မှားယွင်း − ချို့ယွင်း − ယိုယွင်း − ချွတ်ယွင်း
ရှင် ရှင်သန် − ကျေးဇူးရှင် − ရှင်သာမဏေ − သီလရှင်
ရှင်း ကင်းရှင်း − ရှင်းရှင်းလင်းလင်း − ကြော့ရှင်း − သန့်ရှင်း
ရှဉ့် ငါးရှဉ့် − ရှဉ့် (သတ္တဝါ)
ရှဉ်း နွားတစ်ရှဉ်း
လျင် လျင်မြန် − အလျင်စလို − ခြေလျင် − ငလျင်လှုပ်
လျင်း ဋသန်လျင်းချိတ် − သန်လျင်းထမ်းစင်
လျှင် သွားလျှင် ၊ လာလျှင် ... − ရောက်လျှင်ရောက်ချင်း
လျှင်း အလျှင်းမသိ
သွင် အသွင်သဏ္ဍန် − လူအသွင်
သွင်း ထည့်သွင်း − ဘောင်သွင်း − သွတ်သွင်း
Show full summary Hide full summary

Similar

သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၁)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၂ (အပိုင်း ၁)
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၁
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၂ (အပိုင်း ၂)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ ( အပိုင်း ၂)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၂ (အပိုင်း ၃)
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၂
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၁
Nay Lin Htun Aung
သင်ခန်းစာ − ၁၃
U Nay Lin
ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ − ၁
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၂
Nay Lin Htun Aung