သင်ခန်းစာ − ၂ (အပိုင်း ၂)

U Nay Lin
Flashcards by U Nay Lin, updated more than 1 year ago More Less
U Nay Lin
Created by U Nay Lin almost 5 years ago
U Nay Lin
Copied by U Nay Lin almost 5 years ago
2
0

Description

ပထမတန်းမြန်မာစာ သင်ခန်းစာများ

Resource summary

Question Answer
ညောင် ညောင်ပင် − ညောင်ရေသွန်း − ခုတင်ညောင်စောင်း
ညောင်း ကြာညောင်း − ညောင်းညာ − ငြိမ့်ညောင်းသာယာ − ဩဇာညောင်း − မြီးညောင်းရိုး
ညှောင့် ဆူး ညှောင့် ခလုတ် − အညှောင့်ပေါက်
တောင် တောင်ကုန်း − တံတောင်ဆစ် − တောင်၊ မြောက် − ယပ်တောင် − တောင်ပံ
တောင့် တောင့်တင်း − တောင့်တ − တောင့်ခံ − ကျည်တောင့်
တောင်း ခြင်းတောင်း − ဆုတောင်း − တောင်းပန် − နားတောင်း − သူတောင်းစား
ထောင် ခြင်ထောင် − အိမ်ထောင်စု − ပြည်ထောင်စု − အကျဉ်းထောင် − ပျဉ်ထောင်အိမ်
ထောင့် ထောင့်ကျဉ်း၊ထောင့်ကျယ် − ရှုထောင့် − မျက်ထောင့်နီ − ထောင့်မကျိုး
ထောင်း ထုထောင်း − ထောင်းထောင်းကြေ − မောင်းထောင်းဆန်
ဒေါင် ဒေါင်ကောင်း − ဒေါင်လိုက်ပြားလိုက် − ဒေါင်ချာစိုင်း − ဒေါင်ဒင်မြည်
ဒေါင်း ဒေါင်းငှက် − ဒေါင်းလန်း − ဒေါင်းတည်မောင်းတည်
နောင် နောင်တ − နောင်ကြဉ် − နောက်နောင်
နောင်း နွဲ့နောင်း − တုတ်ခနောင်း
နှောင် နှောင်အိမ် − တုပ်နှောင် − ချည်နှောင် − နှောင်ဖွဲ့
နှောင့် နှောင့်ယှက် − ဓားနှောင့် − အနှောင့်အယှက် − ဓားနှောင့်ဓားသွား
နှောင်း အနှောင်းသေချာ − အခါနှောင်း − နှောင်းတန်ခူးလ
ပေါင် ကန်ပေါင်၊ မှန်ပေါင် − ပေါင်တံ ၊ ပေါင်ခြံ − ရင်ပေါင်တန်း − ပေါင်နှံ
ပေါင်း စာလုံးပေါင်း − တပေါင်းလ − အနုတ်အပေါင်း − မုန့်စိမ်းပေါင်း − အပေါင်းအသင်း
ပျောင်း ပျော့ပျောင်း − ညွန်ပျောင်း − နံသာပျောင်း
ပြောင် ပြောင်ချော − ပြောင်လှောင် − ပြောင်ချော်ချော် − ပြောင် (သတ္တဝါ)
ပြောင်း ကူးပြောင်း − ပြောင်းလဲ − ပြောင်းပြန် − မှန်ပြောင်း − ပြောင်းဖူး
Show full summary Hide full summary

Similar

သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၃)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၁)
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၁
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၄)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ ( အပိုင်း ၂)
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၂
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၁
Nay Lin Htun Aung
သင်ခန်းစာ − ၁၃
U Nay Lin
ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ − ၁
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၂
Nay Lin Htun Aung
Core 1.4 Developments in Modern and Smart Materials
T Andrews