ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφ.3

Anthoula Papadopoulou
Flashcards by Anthoula Papadopoulou, updated more than 1 year ago
Anthoula Papadopoulou
Created by Anthoula Papadopoulou about 4 years ago
8
0

Description

Εισαγωγή στη μικροοικονομική θεωρία

Resource summary

Question Answer
Κεφάλαιο 3 Εισαγωγή στη μικροοικονομική θεωρία χρησιμότητα -> ιδιότητα των πραγμάτων
οικονομικό πρόβλημα "νόμος της ανεπάρκειας" απεριόριστες ανάγκες και επιθυμίες των ατόμων περιορισμένα μέσα για την ικανοποίησή τους
Οικονομική επιστήμη είναι η μελέτη για το τι και πώς θα παραχθεί αλλά και για ποιόν θα παραχθούν τα αγαθά, σε συνθήκες ανεπάρκειας, εξηγώντας πως κατανέμονται και χρησιμοποιούνται οι ανεπαρκείς διαθέσιμοι πόροι (π.χ. εργασία, ικανότητες, γη, κεφάλαιο) , για την ικανοποίηση των απεριόριστων ανθρωπίνων αναγκών
καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων οριακός λόγος / λόγος μετασχηματισμού : -(Δy/Δx)=ΟΛΜyx
Νόμος της ζήτησης Η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού είναι συνήθως αρνητική συνάρτηση της τιμής του
Οικονομική αιτιολόγηση 1)κάποιοι καταναλωτές βρίσκουν πλέον το αγαθό φθηνότερο από άλλα 2)νέοι καταναλωτές που δεν μπορούσαν να το αγοράσουν, τώρα εισέρχονται στην αγορά
Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή eD= %μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας / %μεταβολή της τιμής eD=(ΔQ/Q1)/(ΔP/P1)
Τοξοειδής ελαστικότητα ζήτησης eD= (ΔQ/ΔP)*[(P1+P2)/2]/[(QI+Q2)/2] (μέσος όρος τιμών και ποσοτήτων)
eD>1 eD<1 eD=1 ελαστική ανελαστική μοναδιαία ελαστική
Νόμος της προσφοράς Η προσφερόμενη ποσότητα συνήθως αυξάνεται καθώς αυξάνεται και η τιμή. Και αντίστροφα.
Οικονομική αιτιολόγηση 1)αύξηση τιμής ->κέρδος ανά μονάδα αυξάνεται -> κίνητρο για αύξηση προσφερόμενης ποσότητας 2)αύξηση της παραγωγής-> αύξηση συντ. παραγωγής->αύξηση κόστους παραγωγής -> αύξηση τιμής. 3)η αύξηση παραγωγής δεν είναι πάντα ανάλογη της αύξησης των συντελεστών
Ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή eD= %μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας / %μεταβολή της τιμής eD=(ΔQ/Q1)/(ΔP/P1)
Ισορροπία μια τιμή είναι σε ισορροπία όταν η προσφερόμενη ποσότητα αντισταθμίζεται με τη ζητούμενη ποσότητα
Υπερβάλλουσα προσφορά προσφερόμενη ποσότητα> ζητούμενης (πλεόνασμα) κάποιοι πωλητές κατεβάζουν τις τιμές μέχρι να εξαφανιστεί η υπερβάλλουσα προσφορά
Υπερβάλλουσα ζήτηση ζητούμενη ποσότητα > προσφερόμενης (έλλειμμα) κάποιοι αγοραστές ανεβάζουν τις τιμές μέχρι να εξαφανιστεί η υπερβάλλουσα ζήτηση
Show full summary Hide full summary

Similar

Greek Drama
williamus11
Odyssey XXI lines 368-423
jess99
Greek Tragedy
williamus11
Classical Greek
Meka George
Medea definitions
Bethany Louise S
Infinitives
jess99
The Verb to Be
jess99
Third Declension Nouns
jess99
Natural philosophy
Yakimo Noe
Greek GCSE Vocab Α-Δ
Morgan Overton
3. Greeks Medicine
Evangeline Taylor