АДНАКАРАНЁВЫЯ СЛОВЫ

Виктория Скальская
Flashcards by Виктория Скальская, updated more than 1 year ago More Less
Виктория Скальская
Created by Виктория Скальская about 3 years ago
2149
0
0

Description

Запомініце беларускія словы.

Resource summary

Question Answer
ГРУСТЬ, ГРУСТНЫЙ, ГРУСТИТЬ СУМ, СУМНЫ, СУМАВАЦЬ МАРКОТА, МАРКОТНЫ, МАРКОЦІЦЦА
ЛЕНТЯЙ, ЛЕНИВЫЙ, ЛЕНИТЬСЯ ГУЛЬТАЙ, ГУЛЬТАЯВАТЫ, ГУЛЬТАЙНІЧАЦЬ
ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАННЫЙ, ВОСПИТЫВАТЬ ВЫХАВАННЕ, ВЫХАВАНЫ, ВЫХОЎВАЦЬ
БОЛЕЗНЬ, БОЛЬНОЙ, БОЛЕТЬ ХВАРОБА, ХВОРЫ, ХВАРЭЦЬ
ВОЛНА, ВОЛНИСТЫЙ, ВОЛНОВАТЬСЯ ХВАЛЯ, ХВАЛІСТЫ, ХВАЛЯВАЦЦА
ГРЯЗЬ, ГРЯЗНЫЙ, ГРЯЗНУЛЯ БРУД, БРУДНЫ, МУРЗА
ЗВУК, ЗВУЧНЫЙ (ГРОМКИЙ), ЗВУЧАТЬ ГУК, ГУЧНЫ, ГУЧАЦЬ
ПТИЦА, ПТЕНЦЫ, ПТИЧИЙ ПТУШКА, ПТУШАНЯТЫ, ПТУШЫНЫ
УЧЕНИК, УЧЁНЫЙ, УЧИТЬСЯ ВУЧАНЬ, ВУЧОНЫ, ВУЧЫЦЦА
РАБОТА, РАБОТЯЩИЙ, РАБОТАТЬ ПРАЦА, ПРАЦАВІТЫ, ПРАЦАВАЦЬ
ИГРА, ИГРОВОЙ, ИГРАТЬ ГУЛЬНЯ, ГУЛЬНЯВЫ, ГУЛЯЦЬ
ПРАЗДНИК, ПРАЗДНИЧНЫЙ, ПРАЗДНОВАТЬ СВЯТА, СВЯТОЧНЫ, СВЯТКАВАЦЬ
СТРОИТЕЛЬ, СТРОЙКА, СТРОИТЬ БУДАЎНІК, БУДАЎНІЦТВА, БУДАВАЦЬ
ЗАЩИТА, ЗАЩИТНИК, ЗАЩИЩАТЬ АБАРОНА, АБАРОНЦА, АБАРАНЯЦЬ
ВКУС, ВКУСНЫЙ, ВКУСНО СМАК, СМАЧНЫ, СМАЧНА
СВЕРКАНИЕ, СВЕРКАЮЩИЙ, СВЕРКАТЬ ЗІХАЦЕННЕ, ЗІХАТЛІВЫ, ЗІХАЦЕЦЬ
Show full summary Hide full summary

Similar

ПЫТАЛЬНЫЯ СЛОВЫ
Виктория Скальская
РЫСЫ ХАРАКТАРУ ЧАЛАВЕКА
Виктория Скальская
СЛОВАЗЛУЧЭННІ
Виктория Скальская
ЗАНЯТКІ, ПАЧУЦЦІ
Виктория Скальская