FICHAS HISTORIA DEL ARTE

maria6481
Flashcards by maria6481, updated more than 1 year ago
maria6481
Created by maria6481 almost 7 years ago
94
1

Description

Flashcards on FICHAS HISTORIA DEL ARTE, created by maria6481 on 06/05/2014.

Resource summary

Question Answer
PARTENON período clásico da arte grega séculos V e IV a.C. clasicismo pleno do s. V a.C Ictinos e Calícrates, supervisión de Fidias
Nome: Atenea Niké (Atenea Vitoriosa) ou Niké Aptera (Vitoria sen ás)  Autor: Calícrates   Cronologia: séc.  V a.C.   Material: mármore branca do Pentélico  Orde: Xónica  Estilo: Arte grega, período Clásico.
Erecteion Autor: se considera obra de Mnesikles Estilo, cronoloxía: pertence ao período clásico, séculos V e IV a.C máis exactamente ao clasicismo pleno do s.  V  a.C.,  que  coincide  co  goberno  de  Pericles Localización:  eríxese  na  Acrópole  de  Atenas  Construído en mármore do Pentélico 
Discóbolo , cronoloxía: pertence ao período clásico da arte grega, séculos V e IV a.C. máis  exactamente ó clasicismo pleno do s. V a.C Autor:  o  seu  autor  foi  Mirón Técnica, material: orixinalmente era unha obra en bronce   obra orixinal non chegou ata nosoutros pero coñecémola polas copias  romanas, varias en mármore e outra en bronce.
Título: Doríforo Autor: O seu autor foi Policleto Cronoloxía/Estilo: Pertence ao período clásico da arte grega, séculos V e IV a.C clasicismo pleno da segunda metade do s. V a.C., Material/Técnica: orixinalmente era unha obra en bronce
Título: Apoxiomeno Autor: a obra orixinal foi realizada por Lisipo en bronce pertence ao período clásico da arte grega, séculos V e IV a.C. máis exactamente ao clasicismo tardío (posclasicismo) do s. IV a.C
Título: Hermes con Dioniso neno, tamén chamado Hermes de Olimpia   Autor: Praxíteles  Cronología: século IV a.C.  Estilo: Grego Clásico, período posclásico  Técnica: talla  Material: mármore.
Venus (Afrodita) de Cnido Autor: a obra orixinal realizada por Praxíteles en mármore de Paros : pertence ao período clásico da arte grega, séculos V e IV a.C máis  exactamente ao clasicismo tardío do s. IV a.C (posclasicismo).
Ménade danzante ou furiosa  Autor: o seu autor foi Scopas Estilo, cronoloxía: pertence ao período clásico da arte grega, séculos V e IV a.C., ,  máis  exactamente ao clasicismo tardío do s. IV a.C.  A  obra  orixinal  realizada  en  mármore 
Nome: frontóns do Partenón, oriental e occidental  Autor: Fidias e o seu obradoiro  Estilo: grego clásico, clasicismo pleno  Época: siglo de Pericles, V a.C.  Cronoloxía: 425‐420 a.C.  
Título: Panteón Autor: a autoría é dubidosa aínda que tende a atribuírse a Apolodoro de Damasco, Cronoloxía/Estilo: edificio representativo do estilo construtivo do Imperio romano. Mandado construír polo emperador Adriano, realizouse entre os anos 118 e 125.
Nome: Arco de Triunfo de Tito Autor: descoñecido Cronoloxía: 81 d.C. Comitente: emperador Domiciano Estilo: romano imperial
Nome: Coliseo   • Autor: descoñecido  • Cronoloxía: inaugurado o ano 80 d.C.  • Comitente:  mandado  construir  por  Vespasiano  entre  o  ano  70‐72  e  inaugurado por Tito   • Estilo: romano imperial
Nome: Teatro romano de Mérida   Autor: descoñecido  Comitente: cónsul Marco Agripa  Data: 18 a.C., época do emperador Augusto  Estilo: arte imperial romana  Dimensións: 87 m. diámetro
Nome: Acueduto de Segovia  Autor: descoñecido  Data: sitúase entre fins do séc. I e comezos do II d.C.  Estilo: arte imperial romana
Santa Sofía de Constantinopla Antemio de Tralles como autor do plano, e Isidoro de Mileto como enxeñeiro Cronoloxía/estilo: arte bizantina, correspondente ao s. VI na época de Xustiniano Primeira Idade de Ouro da arte bizantina. Construída en 5 anos: 532-537. Material/técnica: emprega materiais diversos, o principal o ladrillo visible no exterior pero oculto por placas de mármore e mosaicos no interior, e tamén pedra, cerámica e tellas para a cubrición
Santa Sofía de Constantinopla Antemio de Tralles como autor do plano, e Isidoro de Mileto como enxeñeiro Cronoloxía/estilo: arte bizantina, correspondente ao s. VI na época de Xustiniano Primeira Idade de Ouro da arte bizantina. Construída en 5 anos: 532-537. Material/técnica: emprega materiais diversos, o principal o ladrillo visible no exterior pero oculto por placas de mármore e mosaicos no interior, e tamén pedra, cerámica e tellas para a cubrición
Sta. Comba de Bande Título: igrexa de Santa Comba de Bande, Ourense. Pequena igrexa galega en honor de Santa Columba. Autor: descoñecido Estilo: arquitectura prerrománica española, estilo visigodo. Cronoloxía: a arte visigoda esténdese entre os séculos V-VIII. Data aproximada de construción da igrexa: ano 675.
SANTA MARÍA DO NARANCO Nome: Santa Maria do Naranco Cronoloxía: foi rematada no ano 848 (século IX) Estilo: Prerrómanico asturiano, s. VIII-X Autor: descoñecido. Comitente: Ramiro I Emprazamento: nas proximidades de Oviedo (Asturias), na ladeira do Monte Naranco
San Miguel de Celanova Nome: capela de San Miguel de Celanova Cronoloxía: construiuse en torno aos anos 937/940 Estilo: Prerrómanico mozárabe Autor: descoñecido. Comitente: San Rosendo de Dumio Emprazamento: situada no xardín do noviciado do mosteiro de Celanova
Clasificación • Catedral de Santiago • Finais S. XI, principios S. XIII.  • Románico • Santiago de Compostela • Mestres:  Bernardo “o vello”, Roberto, Esteban,  Bernardo “o Mozo” e Mateo • Promoven as obras os bispos: Diego Peláez e Diego   Xelmírez
É a fachada do brazo sur do cruceiro • De primeiros anos do séc. XII Arte románica Autores: • Mestre Estebo • Mestre da Traizón • Mestre do Cordeiro
O pórtico da Gloria Século XII, 1168-1188 Autor: Mestre Mateo e o su taller Estilo: románico de transición ao gótico tanto na escultura como na arquitectura Porta oeste da catedral de Santiago Material: pedra (granito e mármore). Policromado
Mosteiro de Oseira   Nome: mosteiro cisterciense de Santa Mª de Oseira.  Estilo: igrexa románica de transición ao gótico.  Cronoloxía: igrexa orixinaria de finais do século XII, foi consagrada no ano 1239.  Comitentes: os diferentes abades do mosteiro.  Situación: provincia de Ourense 
As catedrais góticas     A catedral de Reims   Cronoloxía: 1211‐1300  Comitente: arzobispo de Reims  Arquitectos: Jean d'Orbais, Jean le Loup, Gaucher de Reims e Bernard de Soissons
As catedrais góticas     A catedral de Reims   Cronoloxía: 1211‐1300  Comitente: arzobispo de Reims  Arquitectos: Jean d'Orbais, Jean le Loup, Gaucher de Reims e Bernard de Soissons
A escultura gótica  O Pórtico real da catedral de Chartres  Cronoloxía: 1142‐1150  Estilo: protogótico  Comitente: o bispo dirixe e promociona a obra inicialmente, pero na súa construción  participaron tamén, mediante donacións ou trabajo persoal gran parte dos cidadáns
A escultura gótica  O Pórtico real da catedral de Chartres  Cronoloxía: 1142‐1150  Estilo: protogótico  Comitente: o bispo dirixe e promociona a obra inicialmente, pero na súa construción  participaron tamén, mediante donacións ou trabajo persoal gran parte dos cidadáns
A escultura gótica  O Pórtico real da catedral de Chartres  Cronoloxía: 1142‐1150  Estilo: protogótico  Comitente: o bispo dirixe e promociona a obra inicialmente, pero na súa construción  participaron tamén, mediante donacións ou trabajo persoal gran parte dos cidadáns
A escultura gótica  ANUNCIACIÓN E VISITACIÓN DA CATEDRAL DE REIMS  1. Clasificación   Cronoloxía: 1230‐1260  Estilo:  escultura gótica  Comitente: o bispo dirixe e promociona as obras da catedral.   Autores: coñecidos como mestre do sorriso e mestre clasicista  
A escultura gótica  ANUNCIACIÓN E VISITACIÓN DA CATEDRAL DE REIMS  1. Clasificación   Cronoloxía: 1230‐1260  Estilo:  escultura gótica  Comitente: o bispo dirixe e promociona as obras da catedral.   Autores: coñecidos como mestre do sorriso e mestre clasicista  
A escultura gótica  ANUNCIACIÓN E VISITACIÓN DA CATEDRAL DE REIMS  1. Clasificación   Cronoloxía: 1230‐1260  Estilo:  escultura gótica  Comitente: o bispo dirixe e promociona as obras da catedral.   Autores: coñecidos como mestre do sorriso e mestre clasicista  
o Pranto por Cristo morto  1. Clasificación  Nome: O Bico de Xudas/ Pranto por Cristo morto  Autor: Giotto di Bondone  Cronoloxía da obra: 1304‐1306  Estilo: pintura italogótica do Trecento  Técnica: fresco sobre parede  Localización: Padua, capela Scrovegni 
Nome: O Bico de Xudas Autor: Giotto di Bondone  Cronoloxía da obra: 1304‐1306  Estilo: pintura italogótica do Trecento  Técnica: fresco sobre parede  Localización: Padua, capela Scrovegni 
Virxe do Chanceler Rolin  Nome: a virxe do Chanceler Rolin (1435) Autor: Jan Van EycK  Comitentes:  Nicolas Rolin e Giovanni Arnolfini.  Estilo: pintura gótica flamenga  Técnica: óleo sobre táboa
 O matrimonio Arnolfini.  Nome:  O matrimonio Arnolfini (1434).  Autor: Jan Van EycK  Comitentes:  Nicolas Rolin e Giovanni Arnolfini.  Estilo: pintura gótica flamenga  Técnica: óleo sobre táboa
Título: O oleiro valenciano/O Cacharreiro/  O posto de louza  Goya Cronoloxía: 1779   Técnica: óleo sobre lenzo; 2.59 x 2.20  Estilo: tardobarroco/Rococó  Museo do Prado, Madrid 
A familia de Carlos IV  Goya Título: A familia de Carlos IV  Cronoloxía: 1800‐1801  Técnica: óleo sobre lenzo; 2.59 x 2.20  Estilo: Neoclasicismo  Museo do Prado, Madrid 
Goya Título: A maja espida Cronoloxía: 1800/1806  Técnica: óleo sobre lenzo; 97 cm × 190 cm/ 95 cm × 1.88 cm  Estilo: Neoclasicismo  Museo do Prado, Madrid
Goya Título:  A maja vestida  Cronoloxía: 1800/1806  Técnica: óleo sobre lenzo; 97 cm × 190 cm/ 95 cm × 1.88 cm  Estilo: Neoclasicismo  Museo do Prado, Madrid
Título: A carga dos mamelucos /O dous de maio de 1808 en  Madrid  Cronoloxía: 1814  Técnica: óleo sobre lenzo; 2,66 x 3,45  Estilo: precursor do romanticismo  Museo do Prado, Madrid 
Goya Título: Os fusilamentos da Moncloa  Cronoloxía: 1814  Técnica: óleo sobre lenzo; 2.68 x 3.47 m.  Estilo:  precursor do romanticismo.  Museo do Prado, Madrid 
 O aquelarre  Goya Pinturas Negras Título: O aquelarre  Cronoloxía: 1819‐1823  Técnica: óleo sobre parede, posteriormente pasada a lenzo.  1,40 x 4,38 m.   Estilo:  antecedente  do  romanticismo
Édouard Manet O xantar campestre Título:  O  xantar  campestre/Almorzo  sobre  a  herba  (en francés, Le Déjeuner sur l'herbe)  Cronoloxía: 1863  Estilo: precedente do impresionismo  Técnica e materiaIs: Óleo sobre lenzo.2.08 alto x 2.64 longo  Localización: Museo de Orsay, París  Tema: escena dunha paisaxe con figuras 
Oscar‐Claude Monet Impresión. Saída do sol. Título: Impresión. Saída do sol   Cronoloxía: 1872  Estilo: Impresionismo  Técnica e material: óleo sobre lenzo; 
A Catedral de Rouen   2.1 Catalogación  Título: A catedral de Rouen  Autor: Claude Monet  Cronoloxía:  serie realizada entre 1892 e 1894  Estilo: Impresionismo  Técnica/material: óleo sobre lenzo
Natureza morta con compoteira, copa e mazás  1. Catalogación  Título:  Natureza  morta  con  fruteiro  (compoteira),  copa  e  mazás  Autor: Paul Cézanne  Cronoloxía: 1879‐80   Material: óleo sobre lenzo, 46 x 55 cm  Estilo: Postimpresionista   Museo: colección particular. Mr.  e Mrs. René Lecomte 
A visión tras o sermón  1. Catalogación  Título: A visión tras o sermón/ Jacob loitando cun anxo  Autor: Paul Gauguin   Cronoloxía: 1888   Estilo: Postimpresionista  Técnica e material: óleo sobre lenzo; 73 x 92 cm.  Museo: National Gallery (Edimburgo)  
A habitación do pintor en Arlés   Título: A habitación do pintor en Arlés  Autor: Vincent Van Gogh   Cronoloxía: 1888  Técnica e material:   Localización:  Museo  Nacional  Vincent  Van  Gogh  de  Amsterdam
Catalogación:  Autor: Henri Matisse Título: A raia verde Cronoloxía:1905 Material: Óleo sobre lenzo. Medidas: 40.6 x 32.4 cm. Estilo: Fauvismo Museo: Statens Museum Fur Kunst.  Copenhagen
Autor: Edvard Munch Título: O berro C o oo a ronoloxía: 1893 Técnica e material: Óleo, temple  e pastel sobre cartón Estilo:  Expresionismo Medidas: 89 × 73,5 cm. Localización: Galería Nacional  de Oslo
Autor: Marcel Duchamp Título: A fonte  C líronooxa: 1917 Técnica e material:  Estilo:  dadaísmo
Autor: Marcel Duchamp ( 1887‐1968) Título: L.H.O.O.Q. Cronoloxía: 1919 Técnica e material:lapis sobre unha reprodución da Mona Lisa de Leonardo da Vinci T ñamao: 19 7. x 12 4. cm. Colección privada
A persistencia da memoria,  coñecido tamén como Os reloxos brandos. Autor: Salvador Dalí.  Cronoloxía: 1931. T écnica de óleo sobre lenzo.  Estilo: Surrealimo.  Medidas: 24 x 33 cm.  Consérvase no MoMA
Autor: WASSILY KANDINSKY Abstracción Título:  Pintura con tres manchas  Cronoloxía: 1914 Técnica e material: Óleo sobre lenzo. Tamaño: 1.21 x 1.11 m.  Museo Thyssen‐Bornemisza
Piet Mondrian Táboa nº I Óleo sobre lenzo Época:Abstracción‐Neoplasticismo 1921   96.5 x 60.5 cm. Museum Ludwig,, Cologne,, Germany
CADRO 1: A VIDA  Título: A  vida   Autor: Pablo Picasso  Cronoloxía: 1903  Estilo: Primeiras Vangardas. Etapa Azul.  Técnica: óleo sobre lenzo. 
AS SEÑORITAS DE AVIÑÓN  Título: As Señoritas de Aviñón   Autor: Pablo Picasso  Cronoloxía: 1907  Estilo: Primeiras Vangardas.Protocubismo.  Técnica: óleo sobre lenzo.  Dimensións: 2.45 x 2.35 m.Museo:  MoMA 
A MOZA DA MANDOLINA  3.1. Clasificación  Título: A moza da mandolina  Autor: Pablo Picasso  Cronoloxía: 1910  Estilo: Cubismo analítico.  Técnica: óleo sobre lenzo.  Dimensións: 100.3 x 73.6 cm.  Museo: MOMA
Tres mulleres na fonte  Autor: Pablo Picasso  Cronoloxía: 1921  Estilo: Época Clasicista  Técnica: óleo sobre lenzo.  Dimensións: 2.04 x 1.74 m.  
Título: Tres músicos   Autor: Picasso    Fecha: 1921   Estilo: cubismo sintético  Dimensións: 203 x 188 cm.   Material: óleo sobre lenzo   Museo: MoMA, Nova York (1); Museo de Arte de Filadelfia
Pablo vestido de Arlequín  Autor: Picasso   Fecha: 1924   Estilo: Etapa do clasicismo  Medidas: 1.30 x 97.5 cm.   Museo: Museo Picasso, París  Material: óleo sobre lenzo
: Guernica  Autor: Pablo Picasso  Cronoloxía: 1937  Estilo: Primeiras Vangardas. Época expresionista.  Técnica: óleo sobre lenzo.  Dimensións: 3.51 x 7.82 m.  Museo: Reina Sofía
: As Meninas, de Velázquez (conxunto)  Autor: Pablo Picasso  Cronoloxía: 1957 Estilo: Período ecléctico  Técnica: óleo sobre lenzo.  Dimensións: 1.94 x 2.60 m.  Museo: Museo Picasso,  Barcelona 
Nome: Vila Saboya  Autor: Le Corbusier (1887‐1965)  Cronoloxía: 1929‐1931  Estilo:  Movemento  Moderno.  Racionalismo funcional  Localización: Poissy, Francia
Capela  Notre‐dame‐du‐ Haut ou Capela de Ronchamp  Autor: Le Corbusier (1887‐1965)  Cronoloxía: 1950‐54  Estilo:  Movemento  Moderno.  Racionalismo funcional  Localización: Ronchamp, Francia
Nome: Casa Kaufmann (Casa da  Fervenza)  Autor:  Frank  Lloyd  Wright  (1867‐1959)  Cronoloxía: 1934‐37  Estilo:  Movemento  Moderno.  Arquitectura Orgánica  Localización:  Bear  Run.  Pensilvania, EEUU
Título: Composición nº 1 Autor: Jackson Pollock Técnica/material: óleo e acrílico sobre tea. Medidas: 2,69 x 5,30 m. Estilo: Expresionismo abstracto Cronoloxía: 1950 Localización: MoMA
Título: Marrón e ocre. Autor:Antoni Tàpies Data: 1959 Técnica/material: mixta sobre tea. Po de mármore con pigmentos e PVA (acetato,cola) Medidas: 1.70 x 1.95 m Localización: Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca
Título: Marilyn Autor: Andy Warhol Data: 1962 Técnica/material: serigrafía, pintura sintética sobre lenzo
Nu con pirámide  1994 Lichtenstein Estilo: Pop Óleo e Magna sobre lenzo 213 4. xx 177 8. cmc. Colección privada
Nome: edificio BEGANO/fábrica  de Coca‐Cola da Coruña  Autores:  Andrés  Fernández‐ Albalat Lois e Antonio Tenreiro Rodríguez  Data: 1960  Estilo: Movemento Moderno 
Show full summary Hide full summary

Similar

French diet and health vocab
caitlindavies8
AEM Quiz
netiszen
An Inspector Calls: Mrs Sybil Birling
Rattan Bhorjee
LA INICIACION LITERARIA
Monica Violeta Toro López
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
Martin Guzman
Estadistícas adn de cultura para el desarollo del Ecuador
daniel panata
Contabilidad en México
sergio garcia espinoza
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
José Reyes
auditoria administrativa
karen cortes