Albert Desumvila Montull
Flowchart by , created about 2 years ago

Flowchart on PAT, created by Albert Desumvila Montull on 07/26/2017.

5
0
0
Tags No tags specified
Albert Desumvila Montull
Created by Albert Desumvila Montull about 2 years ago
Frankenstein by Mary Shelley
nina.stuer14
Life in Germany
Ben C
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
B3, C3, P3
George Moores
el centro comercial
Pamela Dentler
Orientación
Naiara Franco
Biology : Basic Terms
Paul Fisher
The SAT Test
philip.ellis
Chemistry 3 Extracting Metals Core GCSE
Chloe Roberts

Flowchart nodes

 • PLA ACCIÓ  TUTORIAL P.A.T.
 • FASE 1  Analisis de necesitats
 • FASE 2 Diseny i elaboració
 • FASE 3 inplementació
 • recollida d'informació dels participants
 • anàlisi de la informació
 • contrastar la informació
 • priorització de necesitats
 • deinició objectius
 • cronograma
 • posada en comú
 • planificació i programació
 • desenvolupament de les accions
 • revisio i analitzar
 • modificar
 • FASE$ evaluar
 • constant a totes les fases
 • avaluar la qualitat
 • qúestionaris d'avaluació
 • informes de l'acció formativa
 • PAT
 • ESTRATEGIES MOTIVACIÓ
 • TIPUS D'EINES
 • ACCIONS DE SEGUIMENT
 • PROCEDIMENTS D'EVALUACIÓ
 • SESIONS DE TUTORIA
 • CONTINGUT I ACTIVITATS
 • RESOLUCIÓ DE DUBTES E INCIDÈNCIES
 • ABANS  DURANT DESPRES
 • TIPUS  I HORARI