1.- L'ACTIVITAT COMERCIAL DE LES EMPRESES

Description

GA OACV Mind Map on 1.- L'ACTIVITAT COMERCIAL DE LES EMPRESES, created by Mateu Coll Grau on 11/05/2014.
Mateu Coll Grau
Mind Map by Mateu Coll Grau, updated more than 1 year ago
Mateu Coll Grau
Created by Mateu Coll Grau over 8 years ago
366
0

Resource summary

1.- L'ACTIVITAT COMERCIAL DE LES EMPRESES
 1. 1. DEFINICIÓ EMPRESA

  Annotations:

  • Organització que, mitjançant la combinació d'uns factors, produeix o proporciona béns i serveis demandats pels consumidors amb l'objectiu principal d'obtenir un benefici econòmic.
  1. 2. CLASSIFICACIÓ EMPRESES
   1. SEGONS ACTIVITAT

    Annotations:

    • INDUSTRIALS COMERCIALS SERVEIS
    1. SEGONS FORMA JURÍDICA

     Annotations:

     • INDIVIDUAL S.A. S.L. COOPERATIVA
     1. SEGONS MIDA

      Annotations:

      • MICROEMPRESES PETITES MITJANES GRANS
     2. 3. ORGANITZACIÓ DE LES EMPRESES
      1. ORGANIGRAMES

       Annotations:

       • Representació gràfica de la organització: ORGANIGRAMA GENERAL D'UNA EMPRESA. JERARQUIES
       1. COM S'ORGANITZEN

        Annotations:

        • ELS DEPARTAMENTS (Producció, Recursos Humans, Comercial, Financer,Administració) I LES SEVES FUNCIONS PRINCIPALS
        1. FUNCIONS DEL DEPARTAMENT COMERCIAL

         Annotations:

         • APROVISIONAMENT(COMPRES) COMERCIALITZACIÓ(VENDES) RELACIÓ AMB CLIENTS (ATENCIÓ AL CLIENT)
        2. 4. ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT COMERCIAL
         1. PER FUNCIONS

          Annotations:

          • APROVISIONAMENT COMERCIALITZACIÓ PUBLICITAT I PROMOCIÓ (relació amb clients)
          1. PER PRODUCTES
           1. GEOGRÀFICA
            1. PER CLIENTS
             1. MIXTA
             2. 5. EL MERCAT
              1. DEFINICIÓ I CRÍTICA
               1. CLASSES DE MERCAT

                Annotations:

                • 1.SEGONS NATURALESA DEL PRODUCTE (primari,secundari,terciari) 2. SEGONS EL CONSUM (immediat,durador) 3. SEGONS LA OFERTA I LA DEMANDA (monopoli, oligopoli,competència perfecta) 4. SEGONS APLICACIÓ O TIPUS DE PRODUCTE (industrial, de consum) Diferències entre un i l'altre 5. SEGONS PUNT DE VISTA COMERCIAL (real, potencial, tendencial)
                1. SEGMENTACIÓ DE MERCATS
                 1. CRITERIS DE SEGMENTACIÓ
                  1. SEGONS CARACTERÍSTIQUES DEL CONSUMIDOR
                   1. GEOGRÀFICS

                    Annotations:

                    • Internacionals, nacionals, autonomies, municipis, regions, localitats, àmbit rural o urbà, clima...
                    1. DEMOGRÀFICS

                     Annotations:

                     • Edat, sexe,estat civil
                     1. SOCIOECONÒMICS

                      Annotations:

                      • Nivell d'ingressos, classe social,  professió, nivell cultural
                      1. PSICOGRÀFICS

                       Annotations:

                       • Estil de vida, valors, ideologia, personalitat
                      2. SEGONS CATEGORIA DE L'USUARI

                       Annotations:

                       • No l'han utilitzat mai, que l'utilitzaven i ara ja no i clients potencials
                       1. SEGMENTACIÓ MULTICRITERI
                       2. ETAPES DE LA SEGMENTACIÓ

                        Annotations:

                        • 1.Definir el mercat que es vol segmentar (nº consumidors, lloc de compra, forma de pagament, ús del producte....) 2. Elecció dels criteris de segmentació. 3. Determinar la política comercial (adaptar els productes a les necessitats del públic)
                      3. 6. MARKETING
                       1. DEFINICIÓ
                        1. EL MARKETING-MIX----DECISIONS SOBRE:
                         1. PRODUCTE
                          1. NÚM. DE PRODUCTES

                           Annotations:

                           • Un Varis similars Varis distints
                           1. GAMA DE PRODUCTES-LINIA DE PRODUCTES

                            Annotations:

                            • DEFINICIÓN DE CADA UNA EJEMPLOS
                            1. MARCA

                             Annotations:

                             • DEFINICIÓ AVANTATGES
                             1. PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE
                              1. CICLE DE VIDA DEL PRODUCTE

                               Annotations:

                               • FASES DEL CICLE DE VIDA: LLANÇAMENT CREIXEMENT MADURESA DECLIU
                              2. PREU
                               1. PREU EN FUNCIÓ DE LA COMPETÈNCIA
                                1. PREU SEGONS LA DEMANDA
                                 1. PREU EN FUNCIÓ DELS COSTS

                                  Annotations:

                                  • Exercicis determinació preu, marges...
                                 2. PROMOCIÓ

                                  Annotations:

                                  • PUBLICITAT RELACIONS PÚBLIQUES MERCHANDISING PROMOCIÓ DE VENDES
                                  1. DISTRIBUCIÓ

                                   Annotations:

                                   • DEFINICIÓ CANALS DE DISTRIBUCIÓ (directe/indirecte-curt i llarg-)
                                 Show full summary Hide full summary

                                 Similar

                                 Rates of Reaction
                                 Evie Papanicola
                                 Respiratory System
                                 bridget.watts97
                                 Databases
                                 Dean Whittle
                                 Prueba de Aptitud Académica - Lenguaje
                                 Teresa Nadal
                                 Macbeth - Charcters
                                 a.agagon
                                 Aparatos y sistemas del cuerpo humano
                                 Mai Sin Más
                                 Exchange surfaces and breathing
                                 megan.radcliffe16
                                 EEO Terms
                                 Sandra Reed
                                 Chemistry (C3)
                                 Amy Lashkari
                                 Language Techniques
                                 Anna Wolski
                                 OP doplnovaci otazky
                                 Helen Phamova