Termodinàmica química

Description

Mind Map on Termodinàmica química, created by arnaulopezgainza on 01/11/2015.
arnaulopezgainza
Mind Map by arnaulopezgainza, updated more than 1 year ago
arnaulopezgainza
Created by arnaulopezgainza over 8 years ago
24
0

Resource summary

Termodinàmica química
 1. Conceptes bàsics
  1. Sistema i entorn
   1. Sistema
    1. Part de l'univers separat per límits físics per poder investigar alguna cosa
    2. Entorn
     1. La resta de l'Univers
      1. Segons la capacitat d'intercanvi amb l'entorn
       1. Sistema obert
        1. Sistema tancat
         1. Sistema aïllat
       2. Reaccions
        1. Endotèrmiques
         1. Tenen lloc quan se suministra calor als reactius
         2. Exotèrmiques
          1. Desprenen calor i formen noves substàncies
          2. Intercanvis de calor
           1. Termodinàmica
            1. Canvis d'energia en processos físiccs i químics
            2. Termoquímica
             1. Canvis de calor de les reaccions químiques
           2. Variables termodinàmiques i funcions d'estat
            1. Variables extensives
             1. massa
              1. volum
              2. Variables intensives
               1. calor específica
                1. Temperatura
                2. Funcions d'estat
                 1. Variacions només depenen de l'estat inicial i del final del sistema
                  1. Pressió
                   1. Volum
                 2. Processos termodinàmics
                  1. Sistema intercanvia energia amb el seu entorn
                   1. Procés reversible
                    1. Procés irreversible
                   2. Equilibri termodinàmic
                    1. Un sistema no mostra tendència a realitzar canvis en les seves propietats
                   3. Primer principi de la termodinàmica
                    1. L'energia ni es crea ni es destrueix, es manté constant
                     1. Energia interna AU
                      1. La variació d'aquesta energia s'obté amb el treball i la calor intercanviada
                       1. AU=Q+W
                      2. Intercanvis de calor i treball
                       1. Des de l'entorn cap al sistema
                        1. Positiu
                        2. Des del sistema cap a l'entorn
                         1. Negatiu
                        3. Treball de pressió-volum
                         1. F = P·S
                          1. Ar=AV/S
                           1. W=-p·AV
                           2. Aplicacions
                            1. Processos isotèrmics
                             1. No varia la temperatura
                              1. Q=-W
                             2. Processos adiabàtics
                              1. No hi ha transferència de calor
                               1. AU=W
                              2. Processos isocors
                               1. Es podrueixen a volum constant
                                1. AU=Qv
                               2. Processos isobàrics
                                1. Tenen lloc a pressió constant
                                 1. W=-p·AV
                                 2. Per a la calor intercanviada
                                  1. Qp=AU+p·AV
                               3. Reaccions químiques a volum o pressió constants
                                1. A volum constant
                                 1. = a la variació d'energia interna
                                  1. AU=Qv
                                 2. A pressió constant
                                  1. = a la variació d'entalpia
                                   1. AH=Qp
                                  2. La relació que hi ha
                                   1. Qp=Qv+An·R·T
                                  3. Entalpia estàndard de reacció
                                   1. Estat estàndard és forma pura estable a 1 atm i 25ºC
                                    1. Variació d'energia en que reactius pasen a productes (en estat estàndard)
                                     1. Entalpia estàndard de formació
                                      1. AH(reactius)=H(productes)-H(reactius)
                                      2. Entalpia estàndard de combustió
                                      3. Llei de Hess
                                       1. Caràcter de funció d'estat de l'entalpia
                                        1. En les reaccions de diverses estàpes, la seva variació d'entalpia és la suma de totes les entàlpies de reacció
                                        2. Entalpia d'enllaç
                                         1. També anomenada energia d'enllaç
                                          1. variació d'entalpia quan es dossocia un mol de molècules en estat gas
                                         2. Entropia
                                          1. Funció d'estat que mesura grau de desordre molecular dels sistemes
                                           1. Entropia augmenta si el sistema es desordenat
                                            1. Entropia disminueix si hi ha ordre molècular
                                             1. Variació en els processos químics
                                              1. Evoluciona reversiblement
                                               1. AS=S-So=Q(rev)/T
                                               2. Irreversible
                                                1. AS>Q(irrev)/T
                                               3. Entropia molar estàndard
                                                1. Entropia d'un mol a 1atm i 25ºC
                                                2. Entropia estàndard de reacció
                                                 1. Suma de les entropies molars estàndar dels productes meys la suma de les entropies estàndard dels reacitus
                                                  1. ASº(reacció)= nº·Sº(productes) - nº·Sº(reactius)
                                                3. Energia lliure
                                                 1. Energia lliure de Gibbs
                                                  1. G=H-T·S
                                                   1. Energia lliure estàndard de formació
                                                    1. Variació d'energia a 1atm i 25ºC
                                                    2. Energia lliure estàndard de reacció
                                                     1. AGº(reacció)= nº·AGfcvº(productes) - nº·AGfº(reactius)
                                                     2. Variació d'energia lliure i espontànietat
                                                      1. Variació d'entalpia
                                                       1. Processos exotèrmics
                                                        1. Espontànis
                                                        2. Processos endotèrmics
                                                         1. No espontànis
                                                        3. Variació d'entropia
                                                         1. Augmenta entropia
                                                          1. Espontànis
                                                          2. Disminueix energia
                                                           1. No espontànis
                                                          3. Variació energia lliure
                                                           1. AG<0
                                                            1. Espontàni
                                                            2. AG>0
                                                             1. No espontàni
                                                             2. AG=0
                                                              1. Sistema en equilibri
                                                           Show full summary Hide full summary

                                                           Similar

                                                           Sociology
                                                           shattering.illus
                                                           Physics equations
                                                           helensellers75
                                                           Plastics
                                                           fampulli
                                                           Coastal Landscapes
                                                           Chima Power
                                                           NeuroAnatomy
                                                           أطباء 2020
                                                           TOK mindmap “Without application in the world, the value of knowledge is greatly diminished.”
                                                           Gabriela Serpa
                                                           Biology: Reproduction Flash Cards.
                                                           LV1662000
                                                           exothermic and endothermic reactions
                                                           janey.efen
                                                           Language Analysis
                                                           Connie Theobald
                                                           10 Ways to Improve Your Productivity
                                                           Rebecca Tarpey