lírica relixiosa

Description

GALEGO 3ºESO 2T 1ºEXAME Mind Map on lírica relixiosa, created by Mª Dolores Lage on 01/28/2020.
Mª Dolores Lage
Mind Map by Mª Dolores Lage, updated more than 1 year ago
Mª Dolores Lage
Created by Mª Dolores Lage almost 4 years ago
6
0

Resource summary

lírica relixiosa
 1. *CANTIGAS DE santa maría
  1. SON 427
   1. ESCRITAS na sengunda metade do século XIII
    1. na corte de Alfonso X o sabio
     1. clasifícanse como lírica relixosa
      1. porque recollen louvanza á virxe María e fala dos seus milagros
   2. están recollidos en catro códices
    1. *CÓMO CHEGARON OS NOSOS DÍAS
     1. CÓDICE DE TOLEDO
      1. manuscrito
       1. da Biblioteca Nacional de Florencia
      2. 2 CÓDICES NO ESCORIAL:
       1. códice dos Músicos, con
        1. 417 cantigas
         1. e 40 ilustracións
        2. códice Rico, con
         1. 193 cantigas
          1. e 1275 ilustracións
       2. *AUTORÍA
        1. Estaban escritas
         1. por ALFONSO X
          1. e por un obradoiro creado e dirixido e supervisado por el
           1. hai torbadores segreis e xograres que participaron na creación de cantigas
            1. como ARIAS NUNEZ
             1. de SANTIAGO DE COMPOSTELA
        2. *CLASIFICACIÓN DAS CANTIGAS
         1. LÍRICAS
          1. recolle loanzas a Virxe
           1. descrita como un modelo de perfección moral e espiritual
            1. destacan
             1. cantigas de loor
              1. formado por un grupo de cantigas
               1. que usa recursos da cantiga de amor
                1. o rei e un vasalo
                 1. a virxe e a súa SENHOR
           2. NARRATIVAS
            1. fala dun perxonaxe
             1. que necesita á virxe
              1. ou é recompensado pola súa devoción
             2. outras cantigas
              1. fala de episodios da vida da virxe
               1. e non se corresponden coa temática nin estructura das outras cantigas
             3. ESTRUTURA XERAL DAS CANTIGAS DE SANTA MARÍA
              1. COMENZAN CUN PRÓLOGO
               1. formado por dous poemas
                1. no primeiro
                 1. fala de Alfonso X
                  1. como autor da obra
                 2. no segundo
                  1. explica porque escolle a virxe como destinataria da obra
                   1. fai reflexións sobre o trobar
                 3. APARECE UN GRUPO DE DEZ CANTIGAS
                  1. formado por
                   1. 9 cantigas narrativas
                    1. e unha loor
                     1. imiitando un rosario
                 Show full summary Hide full summary

                 Similar

                 French Beginner
                 PatrickNoonan
                 Segunda Guerra Mundial 1939-1945
                 miminoma
                 Cognitive Psychology - Loftus and Palmer (1974)
                 Robyn Chamberlain
                 A Level: English language and literature techniques = Lexis
                 Jessica 'JessieB
                 MCAT Study Plan
                 Alice McClean
                 Macbeth - Charcters
                 a.agagon
                 Psychology A1
                 Ellie Hughes
                 An Inspector Calls: Mr Arthur Birling
                 Rattan Bhorjee
                 GCSE AQA Physics - Unit 3
                 James Jolliffe
                 GCSE AQA Biology 2 Cells & Diffusion
                 Lilac Potato
                 Art styles
                 Sarah Egan