KPL 3 Persoonallisuuden kognitiiviset yksiköt

Alta Cavén
Mind Map by Alta Cavén, updated more than 1 year ago
Alta Cavén
Created by Alta Cavén over 5 years ago
445
0

Description

- Pervin Mind Map on KPL 3 Persoonallisuuden kognitiiviset yksiköt, created by Alta Cavén on 08/12/2014.

Resource summary

KPL 3 Persoonallisuuden kognitiiviset yksiköt
1 2 kognitiivista vallankumosta edeltävää teoreerikkoa
1.1 George Kelly & rakenneteoria
1.1.1 Keskeistä se miten hlö selitää ja tulkitsee tapahtumia
1.1.2 Rakenne tyypit: 1. Ydinrakenteet 2. Periferiset rakenteet 3. Verbaaliset rakenteet 4. Esiverbaaliset rakenteet 5. Määräävät rakenteet 6. Alisteiset rakenteet
1.1.2.1 Muodostavat rakenne järj. joka voi olla kompleksinen tai yksinkertainen
1.1.2.1.1 parempi erittely maailman havainnoinnissa vs. mustavalkoinen ajattelu
1.1.2.1.2 REP
1.1.3 Ennustaminen & ahdistus = tapahtumat rakennejärjestelmän ulkopuolella
1.1.4 Nomoteettinen & ideografinen näkökulma
1.2 Rotter & sosiaalisen oppimisen teoria
1.2.1 Kliinikko & kokeellinen tutkija
1.2.2 Suurinosa oppimisesta tapahtuu sosiaalisessa kontekstissa ja suurinosa motivaatiostamme liittyy muihin ihmisiin
1.2.3 -> Odotus-arvo malli
1.2.3.1 Palkkioiden arvot ja tod.näk. ovat yksilöllisä
1.2.3.2 Käyttäytyminen vaihtelee palkinnon mahdollisuudesta riippuen
1.2.3.3 Interperoonallinen luottamus
1.2.3.3.1 Yleinen luottamus?
1.2.3.4 Yleistyneet odotukset
1.2.3.4.1 Sisäinen ja ulkoinen hallintakäsitys
1.2.3.4.2 I-E Scale
2 2 Kognitiivisen vallankumouksen jälkeistä teoreetikkoa
2.1 Walter Mischel & kognitiivissosiaalinen oppimisteoria
2.1.1 vaihtoehtoisen persoonallisuuden käsitteellistämisen 3 avainkohtaa: 1. Tilannespesifyys 2. ihmisen havaintokognitiivisen toiminnan erotteleminen 3. Persoonallisuuden adaptiivinen itsesäätely
2.1.2 kognitiivisen vallankumouksen jälkeen uudelleenkäsitteellistäminen
2.1.2.1 Viisi yksikköä: 1. rakenteet ja koodausstrategiat 2. subjektiiviset arvot, mieltymykset ja tavoiteet + life tasks 3. odotukset 4. kognitiivisiet ja behavioraaliset kompotenssit (tärkeää sosiaalisessa älykyydessä) 5. Itsesäätelyjärjestelmät (lasten strategiat)
2.1.3 hänen ansiostaan personallisuuteen uusi yksikkö (emootiot)
2.2 Albert Bandura & sosiaalis-kognitiivinen teoria
2.2.1 3 komponenttia, jotka liitetään kognitiivisiin yksiköihin persoonallisuuteen:
2.2.1.1 1. konitiiviset osatekijät 2. minäpysyvyys uskomukset 3. standardit & tavoiteet
2.2.1.1.1 Sisäiset ja ulkoiset standardit
2.2.2 Mallioppiminen
2.2.2.1 Bobo-nukke
2.2.2.1.1 ohjaava virike
2.2.2.2 Sijaisehdollistuminen (pelko neutraalia ärsykettä kohtaan)
2.2.3 Minäpstysyvyys
2.2.3.1 Vaikuttaa mm. ponnisteluun tilanteissa, sinnikyyteen ja regointiin tunnetasolla ennakoidessa tulevaa tehtävää
2.2.3.1.1 Hyvä minäpystyvyys-kokemus -> valmius käyttäytyä terveydelle edullisilla tavoilla
3 Skeemat, attribuutiot ja uskomukset
3.1 Skeemat:
3.1.1 järjestelemme asiat erilaisiin kategorioihin
3.1.2 informaatio-prosessointi vaikuttaa siihen, miten vaikuttaa siihen miten tieto on koodattu, varastoitu ja muokattu
3.1.3 kulttuurilliset jaettuja ja uniikeja skeemoja
3.2 Attribuutiot:
3.2.1 Odotukset, selitykset
3.2.1.1 Attribuutioerhe : taipumus käsittää muiden käyttäytymistä persoonalisuudenpiirteiden avulla suuremmissa määrin kuin omaa käyttäytymistä, jota arvioidaan tilanne sidonnaisesti
3.3 Uskomukset:
3.3.1 Näkemys että jokin on totta ja jokin ei
3.3.2 Uskomukset yhteydessä emotionaaliseen hyvinvointiin ja niillä voi olla myös vaikutusta toimintaan, esim jos uskoo epäonnistuvansa ei yritä (huonosti sopeutuva uskomus)
3.3.3 Irrationaaliset uskomukset= ei loogisia ( jostapahtuu jotain hyvää pitää tapahtua myös jotain pahaa)
4 Kognitiivinen neuropsykologia
4.1 fMRI- kuvaus (aivojen toiminnallinen magneetti kuvaus) osoittaa että tietyst aivolaueet ovat erikseen aktivoituneita musiikkia kuunnellessa, kasvoja tunnistettaessa, lukiessa yms.
5 Kognitio = hlö ajatteluprosessi sisältäen havainnoinnin, muistin, kielen ja tavat, jolla hän prosessoi itseensä ja ympäristöönsä liittyvää tietoa
5.1 mallina tietokone, joka ottaa sisään, varastoi, muuntaa ja tuottaa informaatiota -->
6 kognitiivisen tyylin käsite
6.1 Varhainen työ liittyi eroihin kognitiivisissa tyyleissä
6.1.1 Herman Witkin & kenttäriippumattomuus-kenttäriippuvaisuus
6.1.2 RFT
6.1.3 EFT
6.1.4 Havaittiin että erot havainnoinnin tavoissa liittyvät laajoihin eroihin persoonallisuuden rakenteissa
6.1.5 Analyyttinen vs. globaali kognitiivinen tyyli
Show full summary Hide full summary

Similar

Chemistry Facts
beth2384
A Christmas Carol - Characters
chloeprincess10
KEE2
harrym
GCSE Biology Quiz
joannaherbert
French -> small but important words for GCSE
georgie_hill
Prática para o TOEFL
miminoma
CITAÇÕES DE GRANDES FILÓSOFOS
miminoma
Psychology flashcards memory
eharveyhudl
New GCSE history content
Sarah Egan
I wish I..
Cristina Cabal
CST Module 6a
Jane Foltz