La DECADÈNCIA

Àlex Lluch
Mind Map by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 5 years ago
138
1

Description

Mapa conceptual que va des de la Decadència i la Renaixença

Resource summary

La DECADÈNCIA
1 Factors Socials i polítics
1.1 Segles XVI i XVII
1.1.1 Dinastia dels Àustria: poder centralitzat
1.1.2 Esplendor de la literatura castellana
1.1.3 Els nobles i la gent lletrada utilizava el castellà
1.1.4 La publicació (impremta) de llibres en castellà va fer més lectors
1.2 Segle XVIII
1.2.1 DECRET DE NOVA PLANTA
1.2.1.1 Descprés de la Guerra de Successió, Felip V va instaurar aquest decret
1.2.1.2 Va suprimir els drets i les instituciosn forals
1.2.1.3 Va prohibir l'ús de la llengua
1.2.1.3.1 Castellà situacions formals
1.2.1.3.2 Valencià usos informals / orals
2 Què és?
2.1 La Decadència fa referència al retrocés que va experimentar la nostra llengua i cultura entre els segles XVI i XVIII
2.1.1 Descens de la producció literària
2.1.2 Pèrdua de prestigi de la llengua
3 Segles XVI-XVIII
4 Segle XIX hi va haver una voluntat de recuperar la nostra llengua, cultura i l'ús de la nostra llengua en la literatura. Aquest moviment rep el nom de Renaixença
4.1 RENAIXENÇA
4.1.1 La Renaixença pretengué estudiar i divulgar els clàssics, potenciar el prestigi social de la nostra llengua i revitalitzar-ne l'ús en tots el gèneres literaris
Show full summary Hide full summary

Similar

Literatura I
Raul Alejandro Andrade
Los últimos Premios Nobel de Literatura
luisalenes
Literatura Prerrenacentista
Carlos Lesmes Diaz
Miguel de Unamuno
Diego Santos
Definición de Literatura
Ilse Daniela
LITERATURA VALENCIANO
MACIAS SG8
EDAT MITJANA (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Autores y obras de las generación del 98
maya velasquez
Literatura - Conocimiento General
María Salinas
Apuntes de Literatura española S. XX - Narrativa del 98.
María Salinas
Literatura: Obras y Autores
Diego Santos