Tema 2: Nombres i sistemes de numeració

Marta Expósito
Mind Map by Marta Expósito, updated more than 1 year ago
Marta Expósito
Created by Marta Expósito almost 3 years ago
4
2

Description

Mind Map on Tema 2: Nombres i sistemes de numeració, created by Marta Expósito on 11/30/2017.

Resource summary

Tema 2: Nombres i sistemes de numeració
1 PART 1: NOMBRES NATURALS
1.1 1.ELS NOMBRES NATURALS
1.1.1 1.1.Comptar
1.1.1.1 Universal
1.1.1.2 Conceptes clau:
1.1.1.2.1 Nombre
1.1.1.2.2 Numeració
1.1.1.2.3 Aritmètica
1.1.1.3 Resoldre preguntes freqüents
1.1.2 1.2.Sistema numeral, sistema numèric, sistema de representació numèrica
1.1.2.1 És una col·lecció de símbols i normes numèriques.
1.1.2.1.1 Sistema numèric egipci
1.1.2.1.2 Sistema numèric romà
1.1.3 1.5.El nombre com a cardinal d’un conjunt (exemple)
1.1.3.1 Comptar correctament mostra capacitat de:
1.1.3.1.1 Conservar la quantitat
1.1.3.1.1.1 Independentment de la distribució
1.1.3.1.2 Conèixer la seqüència numèrica
1.1.3.1.2.1 1,2,3,4,5......
1.1.3.1.3 Saber enumerar una col·lecció
1.1.3.1.4 Aplicar correctament l’algorisme de comptar
1.1.4 1.7.El nombre com ordinal d’un element
1.1.4.1 Per poder assignar un ordinal a un element d’un conjunt cal determinar un ordre total en el conjunt
1.1.4.1.1
1.1.5 1.9.Altres tècniques de comptar, exemples històrics
1.1.5.1 Objectes físics
1.1.5.1.1
1.1.5.2 Paraules nombre
1.1.5.3 Tècniques de comptar sense paraules
1.1.5.3.1
1.1.6 1.6.Principis de les tècniques de comptar
1.1.6.1 Principi de l’ordre estable: 1,2,3..
1.1.6.2 Principi de la correspondència un a un: 1-UN
1.1.6.3 Principi cardinal: la paraula assignada a l'últim element comptat representa el cardinal de tot el conjunt
1.1.6.4 Principi de irrellevància del ordre
1.1.7 1.8.Ordre de cardinals i ordinals
1.1.7.1
1.1.8 1.4.El concepte de nombre cardinal
1.1.8.1 A tots els conjunts coordinables se'ls assigna el mateix nombre. Aquest “nombre” d’elements d’un conjunt és el seu cardinal.
1.1.9 1.3.El concepte de nombre.
1.1.9.1 Tots els nombres tenen un següent o successor, excepte l'1.
1.1.9.1.1 L'1 és el primer element
1.2 2.COMPTAR
1.2.1 2.1.El pas de comptar sense paraules a comptar amb paraules, els nombres
1.2.1.1
1.2.2 2.2.Tècniques inicials de comptar, com poden comptar els nens?
1.2.2.1 Passos del infants a l'hora d'aprendre a comptar
1.2.2.1.1 1.mesurar una quantitat amb els conceptes: Un – molts
1.2.2.1.2 2.Establim comparacions entre: – Molts i pocs
1.2.2.1.3 3.Establim comparacions utilitzant la coordinabilitat entre conjunts – Igual, tants com, més, menys...
1.2.2.2 Procediments posteriors per determinar quantitats
1.2.2.2.1 1.- Correspondència terme a terme
1.2.2.2.1.1
1.2.2.2.2 2.- Correspondència subconjunt a subconjunt
1.2.2.2.2.1 Útil quan augmenten els elements
1.2.2.2.2.1.1
1.2.2.2.3 3.- Estimació visual
1.2.2.2.3.1 Procediment poc fiable comparat amb els anteriors
1.2.2.2.4 4.- «Subitizar» (“subitizing”)
1.2.2.2.4.1 Percepció global, sense necessitat de comptar els elements.
1.2.2.2.5 5.- Comptar els elements d’una col·lecció
1.2.2.2.5.1
1.2.2.2.6 6.- Recomptar
1.2.2.2.6.1
1.2.2.2.7 7.- Descomptar
1.2.2.2.7.1 Procediment invers de l’anterior
1.2.2.2.8 8.- Sobrecomptar
1.2.2.2.8.1 Establir correspondències per blocs d’elements utilització d'expressions orals o escrites de tipus – Per exemple donada una col·lecció de 19 elements, els nens podrien dir que hi ha 5 i 3 i 5 i 4 i 2.
1.2.2.2.9 9.- Procediments mixtos
1.2.2.2.9.1
1.2.2.2.10 10.- Procediments de càlcul
1.2.2.2.10.1
2
3
4 GRUP 1: Judit Alquezar Terrado, Marta Expósito Vendrell, Mercè Mensa Trullàs i Mireia Querol Solsona
Show full summary Hide full summary

Similar

Geography Coasts Questions
becky_e
Graphing Inequalities
Selam H
The Cold War: An Overview
Andrea Leyden
AS Media Studies Terminology
Mourad
Longevidad y Envejecimiento Fisiológico
Isaac Alexander
Progromación neurolingüistica de Batler y Grinder
Luis Gerardo Farias Orozco
CICLOS ECONOMICOS CLASICOS EN MEXICO:EL CASO DE SINALOA Y SONORA, 1900-1996
JOSE ANGEL MORALES
Maapa menal .SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO.
Patricia Contreras
Certificación por Competencias
Maria Jose Lopez Sibaja
POLÍTICA ECONÓMICA
AMADO S JOHAN
CARACTEIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Linda América Chávez Lazarte