อาหารไทย

Resource summary

อาหารไทย
1 สังคม
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.1 ความนิยมอาหารไทนในต่างแดน
3 ภาษาอังกฤษ
3.1 Top 5 Best Thai Foods
3.1.1 Pad Thai
3.1.1.1 Papaya salad
3.1.1.1.1 Enter text here
4 วิทยาศาสตร์
4.1 การถนอมอาหาร
4.2 อาหารกับการดำรงชีวิต
5 คณิตศาสตร์
6 ภาษาไทย
Show full summary Hide full summary

Similar

Art Movements
Julia Lee
Unit 1 Sociology: Family Types
ArcticCourtney
Cognitive Psychology - Loftus and Palmer (1974)
Robyn Chamberlain
A-level Maths: Key Differention Formulae
Andrea Leyden
USA and Vietnam (1964-1975) - Part 1
Lewis Appleton-Jones
GCSE AQA Biology 1 Variation, Genetics & Reproduction
Lilac Potato
Checking out me History by John Agard
Eleanor Simmonds
Computer Systems
lisawinkler10
RadioTelefonia
Adriana Forero
Macbeth Quotes/Themes
Michael LEwis
1PR101 1.test - 1. část
Nikola Truong