ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

nichaphat1998
Mind Map by nichaphat1998, updated more than 1 year ago
nichaphat1998
Created by nichaphat1998 over 5 years ago
1303
0

Description

Mind Map on ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต, created by nichaphat1998 on 09/04/2014.

Resource summary

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
1 สิ่งมีชีวิต Life
1.1 มี
1.1.1 ภูมิคุ้มกัน Immune
1.1.1.1 เกี่ยวข้องกับ
1.1.1.1.1 ระบบภูมิคุ้มกัน Immune system
1.1.1.1.1.1 อวัยวะในระบบภูมิคุ้มกัน
1.1.1.1.1.1.1 ไขกระดูก Marrow
1.1.1.1.1.1.2 ต่อมไทมัส Thymus gland
1.1.1.1.1.1.3 ม้าม Spleen
1.1.1.1.1.1.4 ต่อมน้ำเหลือง Lymphoma
1.1.1.1.1.2 ป้องกัน ทำลายเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม
1.1.1.1.1.2.1 เพื่อให้ร่างกายสมดุล Balance
1.1.2 การรักษาดุลยภาพ Maintain the balance of living organism
1.1.2.1 ในพืช
1.1.2.2 ในสัตว์
1.1.2.3 ในมนุษย์
1.2 เซลล์ Cell
1.2.1 ศึกษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสง Optical microscropes
1.2.1.1 แบบสเตอริโอ Sterro-microscrope
1.2.1.2 แบบธรรมดา Laboratory microscrope
1.2.2 ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Electron microscropes
1.2.2.1 แบบส่องผ่าน Transmission electron microscrope
1.2.2.2 แบบส่องกราด Scanning electron microscrope
1.2.3 ประกอบด้วย
1.2.3.1 นิวเคลียส Nucleus
1.2.3.1.1 DNA
1.2.3.1.2 นิวคลีโอลัส Nucleolus
1.2.3.2 ไซโทพลาสซึม Cytoplasm
1.2.3.2.1 ออแกเนลล์ Organelle
1.2.3.2.1.1 ประกอบด้วย
1.2.3.2.1.1.1 ไรโบโซม Ribosome
1.2.3.2.1.1.2 กอลจิบอดี Golji body
1.2.3.2.1.1.3 ไมโทคอนเดรีย Mitochondrion
1.2.3.2.1.1.4 แวคิวโอล Vacuole
1.2.3.2.1.1.5 ไลโซโซม Lysosome
1.2.3.2.1.1.6 เซนทริโอ Centriole
1.2.3.2.1.1.7 คลอโรพลาสต์ Chloroplast
1.2.3.2.1.1.8 เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม Endoplasmic reticulum
1.2.3.3 ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์
1.2.3.3.1 เยื่อหุ้มเซลล์ Plasma membrane
1.2.3.3.1.1 ลำเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงาน Passive transport
1.2.3.3.1.2 ลำเลียงสารแบบใช้พลังงาน Active transport
1.2.3.3.2 ผนังเซลล์ Cell wall
Show full summary Hide full summary

Similar

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (Living thing)
warinthorn
GCSE Music (Edexcel) Quiz
corelledavis
Deutsch Wortschatz A1C
Ericka C
Sociology- Key Concepts
Becky Walker
Biology Unit 4: Respiration and Photosynthesis
Charlotte Lloyd
GCSE Geography - Causes of Climate Change
Beth Coiley
Geometry Vocabulary
patticlj
GCSE REVISION TIMETABLE
megangeorgia03
Market Positioning
Helen Rennie
IB ITGS AREAS OF IMPACT
san wis
(YOUR EVENT)
Shelby Smith