TEMA 3: SUMAR I RESTAR

Ivan Soto Lozano
Mind Map by Ivan Soto Lozano, updated more than 1 year ago More Less
Julia Puig Larrull
Created by Julia Puig Larrull over 2 years ago
Ivan Soto Lozano
Copied by Ivan Soto Lozano over 2 years ago
Rosa Mas Mestres
Copied by Rosa Mas Mestres over 2 years ago
Ivan Soto Lozano
Copied by Ivan Soto Lozano over 2 years ago
8
1

Description

Numeració Mind Map on TEMA 3: SUMAR I RESTAR, created by Ivan Soto Lozano on 02/26/2018.

Resource summary

TEMA 3: SUMAR I RESTAR
1 3.1. ELS PROBLEMES DE SUMAR I RESTAR, LES OPERACIONS
1.1 3.1.1. INTRODUCCIÓ. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES, OPERACIONS I CÀLCUL EN L'EDUCACIÓ ELEMENTAL

Attachments:

1.2 3.1.2. IMPORTÀNCIA DELS CONTEXTOS EN LA COMPRENSIÓ D'UNA OPERACIÓ

Attachments:

1.3 3.1.3. CLASSIFICACIÓ DELS PROBLEMES DE SUMAR I RESTAR

Attachments:

2 3.4. SUMAR I RESTAR, EL CÀCLCUL I ELS ALGORITMES
2.1 3.4.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ALGORISMES DE CÀLCUL
2.2 3.4.2 L'ARITMÈTICA INFORMAL
2.3 3.4.3 PROCÉS D'ENSENYAMENT DE LA SUMA I TIPOLOGIA DELS PROBLEMES
2.4 3.4.4 ALGORISME DE LA SUMA PORTANT-NE. TEORIES DE L'APRENENTATGE
2.5 3.4.5 ALTRES ALGORISMES PER SUMAR
2.6 3.4.6 JUSTIFICACIÓ DE L'ALGORISME ESTÀNDARD DE LA SUMA
2.7 3.4.7 PROCÉS D'ENSENYAMENT DE LA RESTA I TIPOLOGIA DELS PROBLEMES
3 3.2. DIDÀCTICA DE LA SUMA I LA RESTA
3.1 3.2.1 CONTEXTOS INICIALS DE LA SUMA, REPRESENTACIONS (tipus de problemes)

Attachments:

3.2 3.2.3 PROCÈS D'ENSENYAMENT DE LES SUMES (PORTANT-NE)

Attachments:

3.3 3.2.2 PROCÈS D'ENSENYAMENT DE LA SUMA

Attachments:

3.4 3.2.4 CONTEXTOS INICIALS DE LA RESTA, REPRESENTACIONS (tipus de problemes)

Attachments:

3.5 3.2.5 PROCÈS D'ENSENYAMENT DE LA RESTA

Attachments:

3.6 3.2.6 PROCÈS D'ENSENYAMENT DE LA RESTA (PORTANT-NE)

Attachments:

3.7 3.2.7 RECURSOS I MATERIALS PER L'ENSENYAMENT DE LA SUMA I LA RESTA

Attachments:

4 3.3. DIDÀCTICA DE LES PROPIETATS DE LA SUMA I LA RESTA
4.1 3.3.1 INTRODUCCIÓ A LA DIDÀCTICA DE LES PROPIETATS
4.2 3.2.2 PROPIETATS DE LES OPERACIONS
4.3 3.3.3 LES TAULES DE SUMAR I RESTAR
4.4 3.3.4 ESTRATÈGIES NUMÈRIQUES DE LA SUMA
4.5 3.3.5 TÈCNIQUES DE CÀLCUL MENTAL
Show full summary Hide full summary

Similar

Essay Writing: My Essay Plan
Andrea Leyden
AQA GCSE Physics Unit 2.1
Matthew T
An Inspector Calls: Eric Birling
Rattan Bhorjee
Types of Learning Environment
Brandon Tuyuc
1PR101 2.test - Část 20.
Nikola Truong
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
ana viviana ortega
The Circulatory System
EMI D
IMPORTANCIA DEL DEPORTE
Luciana Sabrina
Teorías de la educación
Juan Villegas
Reto 2 Apropiacion Unadista
Lilibeth Polo Porto