บทที่ 11 การบริโภค การออม และการลงทุน

วิลาวัลย์ ถั่วทอ
Mind Map by วิลาวัลย์ ถั่วทอ, updated more than 1 year ago
2300
0

Description

Mind Map on บทที่ 11 การบริโภค การออม และการลงทุน, created by วิลาวัลย์ ถั่วทอ on 09/19/2014.

Resource summary

บทที่ 11 การบริโภค การออม และการลงทุน
1 ความโน้มเอียงของการบริโภคและการออม 1.ความโน้มเอียงบริโภคเฉลี่ย 2.ความโน้มเอียงการออมเฉลี่ย 3.ความโน้มเอียงการบริโภคหน่วยสุดท้าย 4.ความโน้มเอียงการออมหน่วยสุดท้าย
2 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับการบริโภค ปัจจัยที่กำหนดการบริโภคที่สำคัญที่สุด คือรายได้ที่ใช้จ่ายจริง (Disposable Income) เราเรียกความสัมพันธ์ระหว่ารายได้กับการบริโภคว่า ฟังชั่นการบริโภค โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่
3 ปัจจัยกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค 1.รายได้สุทธิบุคล 2.การคาดคะเนรายได้ในอนาคต 3.รสนิยมของผู้บริโภค 4.สินเชื่อเพื่อการบริโภค 5.การคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคต 6.การส่งเสริมการขาย
Show full summary Hide full summary

Similar

Pythagorean Theorem Quiz
Selam H
English Vocabulary
Niat Habtemariam
Basic Physics Concepts
Andrea Leyden
A Level: English language and literature techniques = Lexis
Jessica 'JessieB
Physical Geography
clongworth25
PSBD TEST 2-2
Suleman Shah
Computer Systems
lisawinkler10
The structure of the heart
rachel_w
GCSE REVISION TIMETABLE
holbbox
New English Literature GCSE
Sarah Egan
A Christmas Carol (Key Quotes)
Samira Choudhury