1. Υλικό Υπολογιστών (Hardware)

Κώστας Κουκούλης
Mind Map by Κώστας Κουκούλης, updated more than 1 year ago
Κώστας Κουκούλης
Created by Κώστας Κουκούλης over 6 years ago
344
0

Description

Mind Map on 1. Υλικό Υπολογιστών (Hardware), created by Κώστας Κουκούλης on 05/10/2014.

Resource summary

1. Υλικό Υπολογιστών (Hardware)
1 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστημα
1.1 Κατηγοριοποίηση με βάση το μέγεθος
1.1.1 υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια
1.1.2 μεγάλα συστήματα (mainframes) που χρησιμοποιούν μεγάλοι οργανισμοί, τράπεζες και εταιρείες
1.1.3 προσωπικούς υπολογιστές (personal computers - PC) που συμπεριλαμβάνουν και τους φορητούς υπολογιστές (laptops, netbooks, ultrabooks)
1.1.4 τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και τις ταμπλέτες (tablets)
1.1.5 τις έξυπνες συσκευές (π.χ. SMART τηλεοράσεις και ρολόγια) αλλά και τις συσκευές που ενσωματώνουν «ευφυΐα» (προγραμματιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές, αυτοκίνητα).
1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
1.2.1 Η αρχιτεκτονική υπολογιστών είναι ένα σύνολο κανόνων που περιγράφει ένα υπολογιστικό σύστημα καθορίζοντας τα μέρη του και τις μεταξύ τους σχέσεις
1.2.2 κεντρική μονάδα
1.2.2.1 Μητρική Κάρτα √ Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) √ Κύρια Μνήμη √ Περιφερειακή Μνήμη (Μονάδες αποθήκευσης) √ Τροφοδοτικό και προαιρετικά Κάρτες επέκτασης.
1.2.2.1.1 Μητρική Κάρτα (Motherboard)
1.2.2.1.1.1 αποτελεί το κύριο τυπωμέ- νο ηλεκτρονικό κύκλωμα ενός σημερινού υπολογιστή
1.2.2.1.1.2 περιλαμβάνει
1.2.2.1.1.2.1 √ υποδοχή επεξεργαστή (cpu socket) √ θύρες για αρθρώματα μνήμης. √ ένα σύνολο ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (chipset) για τη διαχείριση της ροής δεδομένων μεταξύ του επεξεργαστή, της μνήμης και των περιφερειακών συσκευών √ μη πτητική μνήμη σε μορφή Flash ROM, στην οποία περιέχεται το BIOS (Βασικό Σύστημα Εισόδου/Εξόδου) √ μία γεννήτρια χρονισμού √ θύρες για κάρτες επέκτασης √ συνδέσεις για τροφοδοσία√ συνδέσεις για περιφερειακές συσκευές
1.2.3 περιφερειακές συσκευές (που εξασφαλίζουν είσοδο και έξοδο)
1.2.3.1 συσκευές εισόδου, όπως για παράδειγμα: √ πληκτρολόγιο √ ποντίκι √ μικρόφωνο √ κάμερα (webcamera) √ σαρωτής (scanner) και συσκευές εξόδου: √ οθόνη √ εκτυπωτής √ ηχεία.
2 1.2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ)
2.1 Αριθμητική και Λογική Μονάδα
2.2 Μονάδα Ελέγχου
2.3 Καταχωρητές
2.3.1 Μετρητής Προγράμματος
2.3.2 Καταχωρητής Εντολής
2.3.3 Συσσωρευτής
2.4 να καταλάβουμε τις δυνατότητες της ΚΜΕ
2.4.1 συχνότητα του ρολογιού
2.4.2 μέγεθος λέξης
2.4.3 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών
2.5 Πως Λειτουργει ο επεξεργαστής;
2.6 Πως μετρώ Επιδόσεις;
3 1.3 Μνήμη
3.1 μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση.
3.2
4 1.4 Τεχνολογικές εξελίξεις στο Υλικό Υπολογιστών
4.1 Γενιές υπολογιστών
4.1.1 λυχνίες κενού
4.1.2 κρυσταλλοτρίοδο (transistor)
4.1.3 ολοκληρωμένο κυκλώμα (integrated circuit)
4.1.3.1 εξελίσσονται κι αυτά και αυξάνεται συνεχώς το πλήθος των κρυσταλλοτριόδων που περιέχουν
4.2 Νέα υπολογιστικά συστήματα
4.2.1 Tablets, smartphones κτλ
4.3 Παράλληλες εξελίξεις
4.3.1 έχουν αφομοιώσει έναν ελεγκτή γραφικών
4.3.2 OLED
4.4 Νέες προσεγγίσεις
4.4.1 γραφένιο
4.4.2 Κβαντικός υπολογιστής
Show full summary Hide full summary

Similar

AQA GCSE Physics Unit 2.1
Matthew T
Geography - AQA - GCSE - Physical - Rivers
Josh Anderson
Random German A-level Vocab
Libby Shaw
GCSE REVISION TIMETABLE
haameem1999
Edexcel Additional Science Chemistry Topics 1+2
hchen8nrd
Active Adults and Starchy Carbohydrate
Carolyn Penny
IDENTIDAD SOCIAL
Deivis jhon Miranda
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
Lizbeth Domínguez
SISTEMA DIGESTIVO
lara sousa
1.7. 3 Momento DEL RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LOS AJUSTES
JENNIFER giselle
TEST SOBRE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN TICS
Luis Ángel Domínguez Ruíz