Les TIC :Tecnología, informació i comunicació

sandra.madrid.ol
Mind Map by sandra.madrid.ol, updated more than 1 year ago
sandra.madrid.ol
Created by sandra.madrid.ol over 5 years ago
29
0

Description

Sandra Madrid Oliva
Tags

Resource summary

Les TIC :Tecnología, informació i comunicació
1 sorgeix
1.1 Nova Societat
1.1.1 Internet
1.1.1.1 Provoca efectes negatius
1.1.1.1.1 -Inseguretat, qualitat,informació
1.1.1.1.2 Dificultat de trobar informació
1.1.2 Societat de la informació o del coneixement
1.1.2.1 caracteristiques
1.1.2.1.1 Informació i tecnologia
1.1.2.1.1.1 Capacitat de treballar amb la informació que proporcionen avenços tecnologics
1.1.2.1.1.2 Generació de valor i coneixement derivat en treball
1.1.2.1.1.3 Afecten directament la vida quotidiana i les formes de comunicació de les persones
1.1.2.2 Segons Emili Prado
1.1.2.2.1 diferencia
1.1.2.2.1.1 Societat informació
1.1.2.2.1.1.1 posa l'accent en la possibilitat de accedir a la informació
1.1.2.2.1.2 Societat del coneixement
1.1.2.2.1.2.1 posa l'accent en el processament d'informació per convertir-la en coneixement
2 Agents implicats
2.1 Ciutadans
2.2 Empreses
2.3 Dependents d'administracions
3 són
3.1 Un mitjà d'accès en
3.1.1 Recursos Docents
3.1.2 Processos d'aprenentatge
3.2 Considerada una 3º Revolucio industrial
3.2.1 integrada per
3.2.1.1 Conjunt de canvis tècnics fonamentals per a la producció i la distribució interconectats amb canvis socials i culturals de 1º magnitud
3.2.1.1.1 que provoquen
3.2.1.1.1.1 Noves maneres de proveir i adquirir serveis
3.2.1.1.1.2 Noves maneres d'accedir a la educació
3.2.1.1.1.3 Nous metodes de relacions socials i culturals ( societat en xarxa)
3.2.1.1.1.4 Noves maneres d'organitzar i concebre el treball
3.3 Conjunt de tecnologies basades en la microelectrónica, la informática i les xarxes de comunicacions
3.3.1 Utilitzades per
3.3.1.1 Procesar i transmetre informacio en format digital
3.3.1.1.1 per exemple
3.3.1.1.1.1 Televisió
3.3.1.1.1.2 Radio
3.3.1.1.1.3 Mobils,ordinadors
4 provoca
4.1 Exclusió digital
4.1.1 diferents factors
4.1.1.1 Recursos fisics,humans,digitals i socials i comunitaris
4.1.1.1.1 provocada per la exclusio social
4.1.1.1.1.1 dimensions que la poden provocar
4.1.1.1.1.1.1 Estructural,politica,social i personal,
4.1.1.1.1.2 Factors que intervenen
4.1.1.1.1.2.1 Condicions economiques,edat i genere,nivell d'educació,étnia o cultura, manca d'habitatge,salut desfavorable,relacioms socials i familiars i mercat laboral entre d'altres.
4.1.1.1.1.3 canvis que tenen un fort impacte
4.1.1.1.1.3.1 Impacte de les TIC
4.1.1.1.1.3.2 Impacte dels canvis de mercat
4.1.1.1.1.3.3 Increment esperança de vida de la població
4.1.1.1.1.3.4 Incorporació de la dona en el mercat laboral
4.1.1.1.1.3.5 Canvis estructures familiars
4.1.1.1.1.3.6 Creixent immigracio i creixement de diversitat etnica
4.1.1.1.1.4 Caracteristíques
4.1.1.1.1.4.1 Estructural
4.1.1.1.1.4.2 Dinàmic
4.1.1.1.1.4.3 Multifactrorial
4.1.2 esquerda digital
4.2 Inclusio digital
4.2.1 des de
4.2.1.1 Gaudir dels dretrs i oportunitats derivades a l'acces de les Tic i la seva utilització
4.2.1.2 Prespectiva d'acció social
4.3 Alfabetitzacio digital
4.3.1 Nuclis
4.3.1.1 Accés
4.3.1.2 Tractament
4.3.1.3 Avaluació
4.3.1.4 Aplicació
4.3.1.5 Comunicació
4.3.2 Components
4.3.2.1 Captació tecnológica i informacional
4.3.3 Caracteristiques
4.3.3.1 Utilitzar eines de les TIC
4.3.3.2 Visió crítica de les TIC
4.3.3.3 Conèixer elements de les TIC
4.3.3.4 Utilitzar vocabulari relació les TIC
4.3.3.5 Conèixer components de les TIC
4.3.4 és
4.3.4.1 capacitat de llegar i escriure i capatació necessaria per viure a la societat( Capacitat de comunicar-se i el desenvolupament personals necessari)
4.3.5 competències
4.3.5.1 Són descripcions generals de les habilitats que una persona necessita per desenvoluopar amb èxit una tasca específica
4.3.5.1.1 2 tipus
4.3.5.1.1.1 Compètencia informacional
4.3.5.1.1.1.1 Aconseguir nivell de coneixement
4.3.5.1.1.2 Compètencia tecnologica
4.3.5.1.1.2.1 Programari i el maquinari
Show full summary Hide full summary

Similar

Business Finance - Chapter 1
waynejonesjnr
Higher Level Economics
Jim hammerton
Family & Households
caryscallan
Exam 1- Renaissance
Rachel Masingill
C2.1 Structure and Bonding
elzzie
GCSE Computing - 4 - Representation of data in computer systems
lilymate
Believing in God Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 3
georgialennon
Memory: AS Psychology
rae_olamide_xo
History GCSE AQA B: Modern World History - International Relations: Conflict and Peace in the 20th Century - Topic 2: Peacemaking 1918-19 and the League of Nations
mariannakeating
PHR and SPHR Practice Questions
Elizabeth Rogers8284
AQA Power and Conflict Poem Quotes
Holly Benson