Στατιστικά Δεδομένα

A Lapatinas
Mind Map by A Lapatinas, updated more than 1 year ago
A Lapatinas
Created by A Lapatinas over 5 years ago
743
0

Description

Tabular and Graphical Methods for Summarizing Data

Resource summary

Στατιστικά Δεδομένα
1 Ποιοτικά Δεδομένα
1.1 Πίνακες
1.1.1 Πίνακας Συχνοτήτων, Πίνακας Σχετικών Συχνοτήτων, Πίνακας Διπλής Εισόδου
1.2 Διαγράμματα
1.2.1 Ραβδόγραμμα, Διάγραμμα Πίτα
2 Ποσοτικά Δεδομένα
2.1 Πίνακες
2.1.1 Πίνακας Συχνοτήτων, Πίνακας Σχετικών Συχνοτήτων, Πίνακας Αθροιστικών Συχνοτήτων, Πίνακας Αθροιστικών Σχετικών Συχνοτήτων, Πίνακας Διπλής Εισόδου
2.2 Διαγράμματα
2.2.1 Ιστόγραμμα, Διάγραμμα Διασποράς
Show full summary Hide full summary

Similar

Lord of the Flies
lmg719
Biology B2.3
Jade Allatt
Using GoConqr to teach Maths
Sarah Egan
New GCSE Maths required formulae
Sarah Egan
How the European Union Works
Sarah Egan
Core 1.5 Mechanisms
T Andrews
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
Circulación de cabeza y cuello
Adriana Sandoval
Branding: Adidas
Gabriela Sánchez Idrovo
El impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida
ISIS M.