Tema 1

Alan Romero
Mind Map by Alan Romero, updated more than 1 year ago
Alan Romero
Created by Alan Romero about 3 years ago
5
0

Description

El diccionari, la comunicació ,els elements de la comunicació,lus de la G/GU C/QU

Resource summary

Tema 1
 1. El diccionari

  Annotations:

  • El diccionari es el llibre on es recullen els significats de les paraules. Al diccionari les paraules es troben alfabèticament. En el diccionari les paraules es troben en masculí , singular e infinitiu
  1. La comunicació

   Annotations:

   • comunicar-se es fer saber als altres el que pensem, volem o sentim . Hi han quatre formes:els gestos, els sons, les imatges i el llenguatge . Quan ens comuniquem amb el llenguatge la comunicació es verbal i quan ens comuniquem amb d'un altra manera la comunicació no és verbal.
   1. Elements de la comunicacio

    Annotations:

    • L'emissor, persona que transmet la informació. Receptor, persona que rep informació Missatge, informació que es comunica Codi, es el conjunt de signes . Canal, de qual se transmet la informació.
   2. L'us de la G/GU C/QU

    Annotations:

    • Per a representar el so de la G de gat s'escriu, g davant de a/o/u. davant de e/i. Per a representar el so K s'escriu c davant de a/o/u i qu davant de e/i. A final de paraula el so K se sol representar amb c darrere de vocal tònica. Darrere de vocal àtona o de consonant,el so K es pot representar amb c/g segons com s'esciguen les paraules de la mateixa família.
    1. Literatura

     Annotations:

     • Les paraules se seleccionen i es combinen utilitzant diversos recursos, segons les emocions que es volen transmeter
     Show full summary Hide full summary

     Similar

     Conceptos básicos de Economía
     María Eugenia Méndez Piamba
     1.Introducción a la Psicología (UNED) Acceso +25
     Pep Guardiola
     Tema 1 I Tramitación Procesal
     Mangeles Martine
     WILL & GOING TO en inglés
     la_vir90
     BASES DEL PERIODISMO
     Begoña Monferrer
     Historia Tema 1 Hispania Romana
     Diego de Siloé 2Bach
     TEMA 1- EL SIGLO XVII: EL ANTIGUO RÉGIMEN
     naniu1005
     I. La Revolución Liberal (1808-1843)
     jaimeprez
     Historia de la profesión del nutriólogo.
     memo.kass.14
     La Constitución española de 1978:
     molajavi
     Tema 1 - linea Básica
     kikecorreos